Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

1

2020-02-19
 Фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»  та її відокремленими  структурними підрозділами у 2019 році  досліджено 14455 проб питної води з джерел та розподільчої мережі централізованого водопостачання, у т.ч. за санітарно-хімічними показниками 6616 проб, мікробіологічними – 7550 проб,  паразитологічними -  179 проб та радіа...
2020-02-19
   Згідно з вимогами санітарного законодавства та Державними програмами охорони водоймищ, фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділів постійно здійснюються лабораторні дослідження води відкритих водоймищ.      У 2019 році було досліджено за санітарно-хімічними показниками 735 проб річкової та...
2020-02-06
   У 2019 році фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 3065 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:          - за санітарно-хімічними показниками -  1702 проби;     &...
2020-01-24
№   Абсолютне число На 100 тис. населения % + ріст -знижен 2018 2019 2018 2019 1. Черевний тиф - - - - - 2. Паратиф А В С - - - - - 3. Інші сальмонельозні інф. 131 74 12,5 7,1 -43,2%%   4. Шигельоз 1...
Страниц: 58