Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І квартал 2019 року

    У І кварталі 2019 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 544 проби харчових продуктів  і продовольчої сировини, в тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  286 проб; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 258 проб.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (544 проби) не відповідало гігієнічним нормативам 12 проб - 2,2% (у  І кварталі 2018 року  з 181 досліджених проб виявлено 1 нестандартну пробу - 0,5%), у тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками 3 нестандартні проби з 286 - 1,0%  (у І кварталі  2018 року  1  нестандартна проба з 181  – 0,5%);

 - за мікробіологічними показниками  9 нестандартних проб з 258 - 3,5%  (у І кварталі  2018 року   нестандартна проби відсутні).

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними  і мікробіологічними показниками у  І кварталі 2019 року  погіршилася в порівняні з аналогічним  періодом   2018 року.

 

         Протягом І кварталу 2019 року було проведено 98 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 59, з яких 3 проби (5,1%) не відповідали вимогам  санітарних норм і правил), мікотоксинів – 9,  пестицидів – 30; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того, у поточному році  на вміст нітратів  було досліджено 50 проб овочів і плодово-ягідної продукції, всі відповідали гігієнічним нормативам,  у І кварталі  2018 року було  досліджено    53 проби,  1 проба (1,9%) не  відповідала вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І кварталі  2019 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 2 проби харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2019-04-25