Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

Обережно, пестициди!

Сучасне сільське господарство немислиме без застосування хімічних засобів захисту рослин, тобто без пестицидів.

 

В умовах нарощування виробництва сільськогосподарської продукції зростає необхідність щодо застосування засобів захисту рослин. За даними Мінагрополітики щорічно технологічна потреба сільгоспвиробників у засобах захисту рослин в середньому становить 22-24тис.тонн препаратів.

 

Однак, наряду з великою корисністю для економіки, яку дає застосування пестицидів, існує і негативна сторона – можливість шкідливого впливу на здоров’я населення та навколишнього середовища.

 

З метою мінімізації шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів, досягнення вимог високої біологічної ефективності щодо цільового використання, безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводиться лабораторний контроль сільськогосподарської продукції, харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища на наявність залишкових кількостей пестицидів.  

 

       За 2018 рік досліджено 254 проби  сільськогосподарської продукції, продовольчої сировини та харчових продуктів, виконано 492 дослідження, залишкові кількості пестицидів вище  максимально-допустимого рівня (МДР) не виявлено.

 

Досліджено також 601 проба з об’єктів  навколишнього середовища, виконано 2420 досліджень, залишкові кількості пестицидів вище ГДК (гранично-допустима концентрація) не виявлено. 

 

В цілому по області проби досліджувались на 37 найменувань пестицидів, 12 різноманітних класів хімічних сполук.

 

Структура лабораторних досліджень: харчові продукти - 29,7%, вода господарсько-питного призначення та відкритих водоймищ – 63,3%, грунту – 6,8% від  загальної кількості досліджених проб.

2019-05-13