Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

Санітарно-гігієнічний контроль виробів із полімерних матеріалів 2018

    Науково-технічний прогрес вивів промисловість по виробництву полімерних матеріалів і пластичних мас на рівень провідних галузей, щорічний приріст випуску в світі оцінюється величиною близько 4 - 6 %.

 

      Розробка нових добавок до пластичних мас є одним з найбільших технічних досягнень останнього десятиріччя. До них відносяться: пластифікатори, наповнювачі, модифікатори, стабілізатори, антиоксиданти. Ці небезпечні чинники полімерних матеріалів дозволяють розглядати їх як провідні забруднювачі у виробництві, на транспорті і в побуті.

 

      Полімерним матеріалам властиво по їх хімічній природі і фізичним особливостям структури виділяти в навколишнє середовище різні хімічні сполуки такі як фенол, формальдегід, стирол, солі важких металів та ін..

 

      Полімерні матеріали мають і цілий ряд позитивних властивостей, які  дали можливість замінити такі традиційні матеріали як метал, деревину, папір, картон у багатьох галузях народного господарства.

 

      У містах та районах області є підприємства, які випускають вироби із полімерних матеріалів, призначені для контакту з харчовими продуктами, товарами побутової хімії та інше.

 

      Кількість санітарно-хімічних досліджень та структура виробів, виготовлених з полімерних матеріалів та пластичних мас у 2018 р. :    

Об’єкти дослідження

Кількість досліджень

Полімерні матеріали і вироби, які контактують з харчовими продуктами

64

Будівельні і консультативні матеріали

6

 

В 70 проведених досліджень полімерних матеріалів, вміст хімічних сполук вище ГДК – не виявлено.

2019-03-27