Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 2017 рік

   У 2017 році фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 8049 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, в тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  4008 проб

         - за мікробіологічними показниками  - 2924 проби

         - за паразитологічними показниками  - 1117 проб.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 56 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками, 13- за паразитологічними.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (8049 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 111 проб - 1,4% (в  2016 році з 7742 досліджених проб виявлено 112 нестандартних  проб - 1,4%), у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками 29 нестандартних проб  з  4008- 0,7% (в  2016 році  15  нестандартних проб з 3313   – 0,4%);

- за мікробіологічними показниками  71 нестандартна проба з  2924- 2,4% (в 2016 році  97  проб  з 3777 – 2,6%);

         - за паразитологічними показниками  на наявність  збудників паразитарних хвороб 11 нестандартних проб з 1117 проб – 1,0% (в 2016 році 652 проби – всі відповідали  гігієнічним нормативам).  

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними,   мікробіологічними  та паразитологічними показниками в 2017 році  дещо погіршилася  в порівняні з аналогічним  періодом   2016 року.

 

         Протягом 2017 року було проведено 1386 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 534, мікотоксинів – 267,  пестицидів – 585; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 1920 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, з яких 17 проб - 0,9%  не відповідали гігієнічним нормативам,  в  2016 році  досліджено    1575 проб, з яких  4 проби - 0,2%  не відповідали гігієнічним нормативам, що свідчить про погіршення  їх якості.

 

         У 2017 році  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  23 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини, у всіх зразках ГМО не виявлено.    

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», в  2017 році  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 159 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.   

2018-02-08