Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 2018 рік

      У 2018 році фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 3732 проби харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  1737 проб

         - за мікробіологічними показниками  - 1546 проб

         - за паразитологічними показниками  - 449 проби.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 56 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними, 23 – за  мікробіологічними показниками, 13- за паразитологічними.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (3732 проби) не відповідало гігієнічним нормативам 113 проб - 3,1% (у  2017 році з 6932 досліджених проб виявлено 111 нестандартних  проб - 1,4%), у тому числі:

 

    - за санітарно-хімічними показниками - 42 нестандартних проби з  1737 - 2,4% (у  2017 році - 29  нестандартних проб з    4008 – 0,7%);

    - за мікробіологічними показниками - 67 нестандартних проб з  1546 - 4,5%  (у 2017 році - 71  нестандартна проба  з 2924 – 2,4%);

  - за паразитологічними показниками  на наявність  збудників паразитарних хвороб - 2 нестандартні проби з 449 – 0,4% (у 2017 році 11 нестандартних проб з 1117 – 1,0% ).  

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними та   мікробіологічними   у 2018 році  погіршилася  в порівняні з аналогічним  періодом   2017 року.

 

         Протягом 2018 року було проведено 804 лабораторних дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 387, мікотоксинів – 163,  пестицидів – 254; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил, за винятком 3 проб на солі важких металів.

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 620 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, з яких 8 проб - 1,3%  не відповідали гігієнічним нормативам,  у  2017 році  досліджено    1920 проб, з яких  17 проб - 0,9%  не відповідали гігієнічним нормативам, що свідчить про погіршення  їх якості.

 

         У 2018 році  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  10 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини, у всіх зразках ГМО не виявлено.    

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у  2018 році  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 98 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2019-02-07