Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І квартал 2018 року

    У І кварталі 2018 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 264 проби харчових продуктів  і продовольчої сировини, в тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  181 проба; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 83 проби.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (264 проби) не відповідало гігієнічним нормативам 1 проба - 0,4% (в  І кварталі 2017 року             з 1438 досліджених проб виявлено 21 нестандартну пробу - 1,5%), у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками 1 нестандартна проба з 181 - 0,5%  (в І кварталі  2017 року  8  нестандартних проб з 703  – 1,2%);

- за мікробіологічними показниками  нестандартні проби відсутні (в  І кварталі 2017 року  13 нестандартних проб  з 735 – 1,8%).

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними  і мікробіологічними показниками в  І кварталі 2018 року  покращилася  в порівняні з аналогічним  періодом   2017 року.

 

         Протягом І кварталу 2018 року було проведено 33 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 10, мікотоксинів – 5,  пестицидів – 18; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 53 проби овочів, плодово-ягідної продукції, всі відповідали гігієнічним нормативам,  у І кварталі  2017 році  досліджено 389 проб, 2 проби (0,6%) не  відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         У І кварталі 2018 року  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  3 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини.

 

         За результатами лабораторних досліджень встановлено, що у всіх зразках харчових продуктів  ГМО не виявлено.    

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді»,  у І кварталі  2018 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 3 проби харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.  

2018-04-25