Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2017 року

    У І півріччі 2017 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 4148 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, в тому числі:


         - за санітарно-хімічними показниками -  2249 проби; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 1899 проб.


         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.


         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (4148 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 63 проби - 1,5% (в  І півріччі 2016 року з 3670 досліджених проб виявлено 49 нестандартних проб - 1,3%), у тому числі:


- за санітарно-хімічними показниками 18 нестандартних проб  з 2249  - 0,8%  (в І півріччі  2016 року  10  нестандартних проб з 1791  – 0,2%);

- за мікробіологічними показниками  45 нестандартних проб з 1899  - 2,3%  (в  І півріччі 2016 року  39 нестандартних проб  з 1951 – 1,9%).


         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними  і мікробіологічними показниками в  І півріччі 2017 року  дещо погіршилася  в порівняні з аналогічним  періодом   в І півріччі 2016 року.


         Протягом І півріччя 2017 року було проведено 388 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 181, мікотоксинів – 22,  пестицидів – 185; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.


         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 1128 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, 4 проби - 0,3%  не відповідали гігієнічним нормативам, у І півріччі 2016 році  досліджено    835 проб,  не відповідало гігієнічним нормативам 1 проба – 0,1%.


         У І півріччі 2017 року  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  10 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини, у всіх зразках ГМО не виявлено.    

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді»,  у І півріччі  2017 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 47 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.   

2017-07-19