Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2018 року

    У І півріччі 2018 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1229 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

           - за санітарно-хімічними показниками -  626 проб; 

          - за  мікробіологічними показниками  – 603 проби.

 

      Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

  

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (1229 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 47 проб - 3,8% (у  І півріччі 2017 року  з 4148 досліджених проб виявлено 63 нестандартних проб - 1,5%);

 

 - за санітарно-хімічними показниками 8 нестандартних проб з 626 - 1,3%  (у І півріччі 2017 року  18  нестандартних проб з 2249  – 0,8%);

 - за мікробіологічними показниками   39 нестандартних проб  з 603  - 6,5%  (у  І півріччі 2017 року  45 нестандартних проб  з 1899 – 2,3%).

 

         Як видно з наведених даних в  І півріччі 2018 року,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками погіршилася  у  порівняні з аналогічним  періодом   2017 року.

 

      Протягом І півріччя 2018 року було проведено 229 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 116, мікотоксинів – 44,  пестицидів – 69; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

  

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 266 проб овочів, плодово-ягідної продукції, з яких 7 проб (2,6%) не  відповідали вимогам  санітарних норм і правил, у І півріччі  2017 році  досліджено    1128 проб, 4 проби (0,3%) не  відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         У І півріччі 2018 року  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  4 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини; у всіх пробах харчових продуктів  ГМО не виявлено.    

 

        Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І півріччі  2018 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 26 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.   

2018-07-24 дата останньої зміни 2018-07-24