Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 9 місяців 2018 року

   За 9 місяців 2018 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та його відокремленими структурними підрозділами було досліджено 2379 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, в тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  1234 проби

         - за мікробіологічними показниками  - 1145 проб.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (2379 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 67 проб - 2,8% (за 9 місяців 2017 року з 5621 досліджених проб виявлено 94 проби - 1,7%), у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками 10 нестандартних проб  з 1234    - 0,8%  (за 9 місяців  2017 року  27  нестандартних проб з 3118  – 0,9%);

- за мікробіологічними показниками  57 нестандартних проб з 1145  - 5,0%  (за 9 місяців 2017 року  67  проб  з 2503 – 2,7%).

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними  і мікробіологічними показниками за 9 місяців 2018 року  дещо погіршилася  в порівняні з аналогічним  періодом  2017 року.

 

         Протягом 9 місяців 2018 року було проведено 511 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 194, мікотоксинів – 110,  пестицидів – 207; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 435 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, 7 проб - 1,6%  не відповідали гігієнічним нормативам; за 9 місяців 2017 році  досліджено  1666 проб, 15 проб - 0,9%  не відповідали гігієнічним нормативам.

 

         Протягом 9 місяців 2018 року  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції  на вміст ГМО,  всього   досліджено  10 проб харчових продуктів та продовольчої  сировини, у всіх зразках ГМО не виявлено.    

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді»,  за 9 місяців  2018 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 73 проби харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.   

2018-10-26