Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз роботи зі зверненнями громадян ДУ „Херсонський ОЛЦ ДСЕСУ” за І квартал 2016 року

1. Надійшло звернень громадян:  3

з них –  скарг   -  1 (33,3 %),

заяв  -  2 (66,7 %),

пропозицій  - 0 .

2. Надійшло поштою (листи)  - 3  (100 %),

електронною поштою – 0,   

інші – 0 .

3. Надійшло:

первинних – 3 (100%),

повторних – 0  ,

дуплетних – 0,

неодноразових – 0 ,

масових – 0 .

4. Безпосередньо від заявників – 2  (66,7%).

5. З інших джерел - 1 (33,3%).

6. За причинами звернення:

щодо надання житла молодому спеціалісту-1 (33,3%),

щодо вимірів рівня шуму, дослідження атмосферного повітря – 1 (33,3%),

з питань проведення лабораторних досліджень молока   – 1  (33,3 %).

7.Строки розгляду звернень громадян:

до 15 днів – 3 (100 %),

до 1 місяця – 0.

8. Знаходиться у стані розгляду – 0,

відкликано автором – 0 .

9. Підсумки розгляду:

вирішено питання надання житла молодому спеціалісту-1,

відмовлено-1,

надано роз’ясненя-1.

10. Прийнято громадян на особистому прийомі -  7.

11. Результати прийому:

надано роз’яснення – 5 (71,4%) ,  

підготовлено письмових відповідей – 0,

вирішено позитивно – 2 (28,6%).       

12. Отримано звернень та запитів депутатів усіх рівнів- 1.

Від Новокаховського міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області отримано для розгляду  1 депутатське звернення Хоменко С.В. (депутат Новокаховської міської ради) щодо можливості використання населенням м.Нова Каховка  та смт Дніпряни води із джерел, які знаходяться в береговій зоні р.Дніпро. З метою одержання інформації на адресу голів м.Н.Каховка та Дніпрянської селищної ради направлені листи.         Депутату Новокаховської міської ради надане письмове роз,яснення.  Термін розгляду – до 15днів.

 

Аналіз звернень згідно Класифікатора

  1. За формою надходження

 

1.1

Поштою

3

1.2

На особистому прийомі

 

1.3

Через уповноважену особу

 

1.4

Через органи влади

 

1.5

Через засоби масової інформації

 

1.6

Від інших органів, установ, організацій

 

2. За ознакою надходження

2.1

Первинне

3

2.2

Повторне

 

2.3

Дуплетне

 

2.4

Неодноразове

 

2.5

Масове

 

3. За видами

3.1

Пропозиція (зауваження)

 

3.2

Заява (клопотання)

2

3.3

Скарга

1

 

4.  За суб’єктом

4.1

Індивідуальне

3

4.2

Колективне

 

4.3

Анонімне

 

5. За типом

5.1

Телеграма

 

5.2

Лист

3

5.3

Усне

 

6. За категоріями авторів звернень

6.1

Учасник війни

 

6.2

Дитина війни

 

6.3

Інвалід ВВВ

 

6.4

Інвалід війни

 

6.5

Учасник бойових дій

 

6.6

Ветеран праці

 

6.7

Інвалід І групи

 

6.8

Інвалід ІІ групи

 

6.9

Інвалід ІІІ групи

 

6.10

Дитина-інвалід

 

6.11

Одинока мати

 

6.12

Мати-героїня

 

6.13

Багатодітна сім’я

 

6.14

Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 

6.15

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

6.16

Герой України

 

6.17

Герой Радянського Союзу

 

6.18

Герой Соціалістичної Праці

 

6.19

Дитина

 

6.20

Інші категорії

3

 

7. За соціальним станом

7.1

Пенсіонер

 

7.2

Робітник

 

7.3

Селянин

1

7.4

Працівник бюджетної сфери

1

7.5

Держаний службовець

 

7.6

Військовослужбовець

 

7.7

Підприємець

 

7.8

Безробітний

 

7.9

Учень, студент

 

7.10

Служитель релігійної організації

 

7.11

Особа, що позбавлена волі

 

7.12

Інші

1

8. За результатами розгляду

8.1

Вирішено позитивно

1

8.2

Відмовлено у задоволенні

1

8.3

Дано роз’яснення

1

8.4

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян”

 

8.5

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян”

 

8.6

Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8, 17 Закону України „Про звернення громадян”

 

II. Основнi питання, що порушуютьсяу зверненнях громадян

Iндекс

Змiст питання

010

Промислова полiтика                                    

020

Аграрна полiтика i земельнi вiдносини                  

030

Транспорт i зв’язок                                     

040

Економiчна, цiнова, iнвестицiйна, зовнiшньоекономiчна, |регіональна політика та будiвництво,

050

Фінансова, податкова, митна полiтика                   

060

Соцiальний захист                                      

070

Праця i заробiтна плата                                                                                  

080

Охорона здоров’я                                                                                                 -1

090

Комунальне господарство                                 

100

Житлова полiтика                                                                                                - 1

110

Екологія та природнi ресурси                                                                            

120

Забезпечення дотримання законностi та охорони  правопорядку, реалізація прав i свобод громадян        

130

Сiм’я, діти, молодь, ґендерна рiвнiсть, фiзична культура i спорт                                                

140

Культура та культурна спадщина, туризм                 

150

Освiта, наукова, науково-технiчна, iнновацiйна дiяльнiсть та інтелектуальна власнiсть                 

160

Iнформацiйна полiтика, дiяльнiсть засобiв масової інформації

170

Діяльність об’єднань громадян, релiгiя та мiжконфесiйнi вiдносини                                              

180

Дiяльнiсть Верховної Ради України, Президента України та Кабiнету  Міністрiв України                             

190

Діяльність центральних органiв виконавчої влади        

200

Діяльність місцевих органiв виконавчої влади           

210

Діяльність органiв мiсцевого самоврядування            

220

Обороноздатнiсть, суверенiтет, мiждержавнi i мiжнацiональнi вiдносини                               

230

Державне будiвництво, адмiнiстративно-територiальний устрiй                                                 

240

Факти корупцiї                                         

250

Інше                                                                                                                        - 1

2016-04-11 дата останньої зміни 2016-07-15