Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”

від 25.01.2016  № 5

ФОРМА запиту на ІНФОРМАЦІЮ для подання в письмовому вигляді


Розпорядник інформацій:   Державна установа “Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”

вул.Уварова, 3 , м. Херсон, 73026

Запитувач

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та

_______________________________________________________

об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_______________________________________________

будинок, корпус, квартира)

_______________________________________________

на електронну адресу

_______________________________________________

телефаксом

_______________________________________________

 

  ___________________ _____________________________________

(дата)                                                                         (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”

від 25.01.2016  № 5

ФОРМА запиту на ІНФОРМАЦІЮ для подання електронною поштою


Розпорядник інформацій: 

Державна установа “Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”

вул.Уварова, 3 , м. Херсон, 73026

Запитувач

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та

_______________________________________________________

об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_______________________________________________

будинок, корпус, квартира)

_______________________________________________

на електронну адресу

_______________________________________________

телефаксом

_______________________________________________

 

Заповнюється у Державній установі “Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” 


посада,прізвище, ініціали, телефон працівника, який прийняв запит

______________________________________________

______________________________________________

 ___________________ _____________________________________

(дата)                                                                                                    (підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО

ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”

від 25.01.2016  № 5

ФОРМА запиту на ІНФОРМАЦІЮ для подання по телефону (здійснюється

 представником розпорядника)

 

Розпорядник інформацій: 

Державна установа “Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”

вул.Уварова, 3 , м. Херсон, 73026

Запитувач

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та

_______________________________________________________

об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________

 

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

 

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

_______________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_______________________________________________

будинок, корпус, квартира)

_____________________________________________

на електронну адресу

_______________________________________________

телефаксом

_______________________________________________

  

Заповнюється у Державній установі “Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” 

 

посада,прізвище, ініціали, телефон працівника, який прийняв запит

________________________________________________________________________________________

 

 ___________________ _____________________________________

 

(дата оформлення запиту) (підпис)

 

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону)

 

«___»_________20__року ___________________________

 

                                                 (підпис особи, яка отримала запит)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”

від 25.01.2016  № 5

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми запиту на інформацію

          1. Система обліку, про документи, що містять публічну інформацію, яка перебувають у володінні ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», розміщується на веб-сайті Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області та ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»: www.dses-kherson.gov.ua

          2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Уварова, 3, 73026, м. Херсон, (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: Е-mail:  ks.khses@gmail.com;  

факсом: (0552) 49-24-91; 

по телефону: (0552) 49-24-91.

          3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто в оргвідділі , який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є                                ДУ «ХОЛЦ Держсанепідслужби України».

            4. Форми запитів можна отримати в оргвідділі ДУ «ХОЛЦ Держсанепідслужби України» або на офіційному сайті(www.dses-kherson.gov.ua).

            5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації (поштою, електронним листом, факсом).

            6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

            7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

            8. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

            9. Інформація на запит надається безоплатно.

            10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

            10.1 ДУ «ХОЛЦ Держсанепідслужби України» не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

            10.3 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17), а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 


2013-12-30 дата останньої зміни 2016-05-13