Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів на об’єктах промислового та сільськогосподарського виробництва за 9 місяців 2016 року

Державною установою «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та  її відокремленими структурними підрозділами за 9 місяців 2016 року були проведені лабораторні дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів на 229 підприємствах області. Виконано 3233 санітарно-гігієнічних досліджень повітря робочої зони, рівнів шуму, вібрації, електромагнітних полів, освітленості, метеофакторів тощо.

 Проведено  902 дослідження хімічних речовин  у повітрі робочої зони та 2331 вимірів фізичних факторів (579 досліджень метеофакторів, 215 вимірів  шуму, 40 вібрацій,  847 вимірів електромагнітних полів, 633 вимірів освітленості). Виявлено перевищення по хімічним показникам таким, як марганець, пил рослинного та тваринного походження, азоту діоксиду, ксилол, толуол та фізичним факторам (шум, вібрація, інфрачервоне випромінювання). Невідповідність  досліджень  санітарно - гігієнічним  вимогам обумовлено особливістю технологічного процесу, технічного  обладнання та характеру праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці.

За поточний період фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведені лабораторно-інструментальні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу на 12 підприємствах області з метою атестації 58 робочих місць за умовами праці.

   За 9 місяців 2016 року в Херсонській області було зареєстровано 1 випадок професійного захворювання.

2016-10-19