Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Переліік наказів за січень 2017 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

03.01.2017

№ 1

Про затвердження складу комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” та його структурних підрозділів

У зв’язку з кадровими змінами у ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі - ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”) та згідно вимог наказу МОЗ СРСР від 28.02.1986 № 288 „Про порядок отримання, прийняття, зберігання та видачі етилового спирту”, затвердити склад комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” та його структурних підрозділів.

 

2.

 

Наказ

03.01.2017

№ 2

Про облікову політику ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” на

2017 рік

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2017 році, ведення бухгалтерського обліку в установі покласти на бухгалтерську службу установи на чолі з головним бухгалтером.

 

3.

 

Наказ

03.01.2017

№ 3

Про утворення комісії по списанню основних засобів

З метою визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей у ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” та її структурних підрозділах, створити комісії по списанню матеріальних цінностей ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” та її структурних підрозділах.

 

4.

 

Наказ

04.01.2017

№ 4

Про створення комісій по списанню матеріальних цінностей

З метою отримання результатів діяльності структурних підрозділів ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України” (далі – Центр) за 2016 рік та на виконання листа ДЗ „Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України” від 24.11.2016 № 02.2/1920, завідувачам структурних підрозділів Центру сформувати та надати звітні статистичні форми згідно графіка.

 

5.

 

Наказ

24.01.2017

№ 5

Про внесення змін до штатного розпису

У зв’язку з виробничою необхідністю, внести зміни у штатний розпис по загальному фонду по Білозерському районному лабораторному відділенню Херсонського міськрайонного відділу ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” з 01.02.2017 року.

 

6.

 

Наказ

27.01.2017

№ 6

Про проведення стажування на робочому місці

На виконання ст.15 Закону України     від   14.10.1992 року     „Про охорону праці”

№ 2694-ІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІУ, допустити до стажування на робочому місці молодшу медичну сестру Білозерського районного відділення Херсонського міськрайонного відділу ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” з 01.02. по 14.02.2017 року.

 

7.

 

 

Наказ

27.01.2017

№ 7

Про склад комісій для здійснення робіт з прекурсорами

У відповідності до статті 7 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, наказу МОЗ України від 22.02.2013 року № 16 „Про допуск до робіт із прекурсорами”, для здійснення робіт з прекурсорами та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”, затвердити склад комісій з інвентаризації та обліку прекурсорів та порожніх ампул з-під прекурсорів ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” та її структурних підрозділів.

 

8.

Наказ 

27.01.2017 №8

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

У зв’язку з внесенням змін до установчих документів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» та реєстрацією державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виконання наказів МОЗ України від 01.07.2016 року № 644 «Про прийняття до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ»,   від 08.07.2016  року № 689 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.07.2016  № 644»  та  у  відповідності  із  Законом  України  від   01.07.1993

№ 3356-ХІІ «Про колективні договори і угоди», колективним договором між трудовим колективом та адміністрацією ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» від 17.05.2013 року, затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». 

2017-02-16 дата останньої зміни 2017-07-28