Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів за жовтень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

01.10.2018

№ 60

Про внесення змін до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від  04.01.2018 № 6 «Про склад комісій по списанню основних засобів»

На виконання п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» (зі змінами), з метою встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, для оформлення необхідних документів на списання майна згідно цього Порядку, а також у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі – ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»), внести зміни до додатку до наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України») від 04.01.2018 року № 6 «Про склад комісій по списанню основних засобів».

 

2.

 

Наказ

08.10.2018

№ 61

Про внесення змін до наказу від 01.08.2016 № 61 «Про тендерний комітет Державної установи «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів державного бюджету України, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-УІІІ, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» та у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», внести зміни до додатку 1 наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.08.2016 року № 61 (зі змінами від 20.03.2017 року № 12, від 01.12.2017 № 56) «Про тендерний комітет ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

3.

 

Наказ

12.10.2018

№ 62

Про проведення щорічної інвентаризації у 2018 році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ (зі змінами), Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами та доповненнями), іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання фінансової звітності, провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товано-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01 листопада 2018 року.

 

4.

 

Наказ

12.10.2018

№ 63

Про створення робочої інвентаризаційної комісії

Згідно наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 12.10.2018 № 62 «Про проведення щорічної інвентаризації у 2018 році», створити у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» робочу інвентаризаційну комісію.

 

5.

 

Наказ

16.10.2018

№ 64

Про навчання з охорони праці

На виконання   ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, пройти навчання з перевіркою знань Закону України «Про охорону  праці», пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,  виробничої санітарії та інше у ТОВ ХНКК «Професіонал»  м.Нова Каховка відповідальним за стан охорони праці у   Бериславському та Каховському структурних підрозділах ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

 

6.

 

Наказ

19.10.2018

№ 65

Про затвердження інструкцій з охорони праці Цюрупинського міськміжрайонного відділу

З метою виконання у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»   ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно з Положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, затвердити інструкції з охорони праці Цюрупинського міськміжрайонного відділу.

 

7.

 

Наказ

22.10.2018

№ 66

Про проведення семінару

Згідно з планом основних організаційних заходів ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» на ІУ квартал 2018 року та з метою удосконалення лабораторної діагностики дифтерії, провести на базі ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» 26.10.2018 року семінар з питань лабораторної діагностики дифтерії.

 

8.

 

Наказ

22.10.2018

№ 67

Про внесення змін до наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 25.10.2016 № 82 «Про затвердження Положення про преміювання працівників ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

У зв’язку з виробничою необхідністю, внести зміни до додатку 2 до наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 25.10.2016 № 82 «Про затвердження Положення про преміювання працівників ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» (зі змінами згідно наказу від 23.05.2017 № 28).

 

9.

 

Наказ

22.10.2018

№ 68

Про введення в дію Положення про порядок надання платних послуг та виконання робіт, що надаються ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

Відповідно до розділу V п.5 Статуту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2016 № 689 та керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються та надаються за пдату» та від 27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» зі змінами та доповненнями, ввести в дію Положення про порядок надання платних послуг та виконання робіт, що надаються  ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» з 22 жовтня 2018 року.

 

10.

 

Наказ

31.10.2018

№ 69

Про проведення стажування на робочому місці

На виконання  ст. 18  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями,  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, допустити до стажування на робочому місці Ігнатенко С.М., молодшу медичну сестру Голопристанського районного лабораторного відділення Цюрупинського міськміжрайонного відділу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». Призначити відповідальну особу за проведення стажування на робочому місці.

 

2018-11-19 дата останньої зміни 2018-11-19