Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів квітень 2017 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

04.04.2017

№ 14

Про проведення семінару

З метою організації проведення моніторингових обстежень під час підготовки та функціонування закладів оздоровлення та відпочинку для дітей і дорослого населення у 2017 році, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь в закладах оздоровлення та відпочинку, на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 01.03.2017 № 134 «Про забезпечення підготовки та проведення в області курортно-туристичного сезону 2017 року», від 27.03.2017 № 190 «Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року і підготовку до оздоровчого сезону 2017 року», провести 06.04.2017 року семінар з керівниками та фахівцями структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо організації здійснення моніторингових обстежень стану підготовки та функціонування закладів оздоровлення та відпочинку для дітей і дорослого населення влітку 2017 року.

 

2.

 

Наказ

06.04.2017

№ 15

Про зміну матеріально відповідальної особи та передачу матеріальних цінностей

У зв’язку з довготривалою відпусткою матеріально відповідальної особи – головного бухгалтера ДУ «Херсоснський обласний лабораторний центр», постійно діючій інвентаризаційній комісії ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», затвердженій наказом від 17.08.2016 № 68, здійснити передачу матеріальних цінностей.

 

3.

 

Наказ

06.04.2017

№ 16

Про затвердження графіку особистого прийому громадян у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

З метою покращення організації особистого прийому громадян у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про звернення громадян», забезпечення  ефективного та оперативного реагування на звернення громадян згідно вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органві державної влади та органів місцевого самоврядування» та у зв’язку зі структурними та кадровими змінами, що відбулися у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», затвердити графік особистого прийому громадян у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

4.

 

Наказ

10.04.2017

№ 17

Про склад атестаційної комісії

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», наказу МОЗ України від 21.04.1999 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці», з метою перевірки санітарних лабораторій підприємств та організацій, незалежно від форм власності на адміністривній території області, на право виконання досліджень шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», затвердити склад комісії для перевірки фактичного стану санітарних лабораторій підприємств та організацій на відповідність поданим матеріалам на право виконання досліджень  шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці та підготовки висновку гігієнічної експертизи матеріалів санітарних лабораторій.

 

5.

 

Наказ

24.04.2017

№ 18

Про призначення відповідальних за проведення практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 10.09.2012 № 336-к «Про закріплення лікувально-профілактичних і аптечних установ базами для проходження практики студентами Херсонського базового медичного коледжу на 2012-2017 роки», а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», забезпечити проведення переддипломної практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» з 28.04.2017 року до 15.06.2017 року в лабораторіях ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», згідно направлення на практику №№ 1, 2 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

6.

 

Наказ

24.04.2017

№ 19

Про призначення  відповідальних за проведення практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 10.09.2012 № 336-к «Про закріплення лікувально-профілактичних і аптечних установ базами для проходження практики студентами Херсонського базового медичного коледжу на 2012-2017 роки», а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», забезпечити проведення переддипломної практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» з 28.04.2017 року до 15.06.2017 року в лабораторіях Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», згідно направлення на практику №№ 1, 2 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

2017-05-11