Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів серпень 2016 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

01.08.2016
№ 61

Про утворення тендерного комітету

На виконання Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VІІІ, відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року № 557 „Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)” з метою забезпечення організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості, утворити при Державній установі „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” тендерний комітет. Затвердити Положення про тендерний комітет Державної установи „Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

 

2.

Спільний наказ з Департамен-том  охорони здоров’я ОДА

Наказ

02.08.2016
№ 365/62

Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та гострими респіраторними інфекціями в області

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06.11.2015 № 732 „Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій” та з метою підвищення ефективності заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення, затвердити заклади, які здійснюють дозорний епіднагляд за грипом та гострими респіраторними інфекціями.

 

3.

 

Наказ

02.08.2016

№ 63

Про затвердження Інструкції з діловодства у державній установі  „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

У зв’язку з внесенням змін до установчих документів ДУ „Херсонський  обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” та реєстрацію ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі – ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”) на виконання наказів МОЗ України від 01.07.2016 року № 644  „Про прийняття до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ”, від 08.07.2016 року № 689  „Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.07.2016 № 644”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердити Інструкцію з діловодства у ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”.

 

 

4.

 

Наказ

03.08.2016

№ 64

Про затвердження складу експертної комісії державної установи „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

У зв’язку з внесенням змін до установчих документів ДУ „Херсонський  обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” та реєстрацію ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі – ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”), відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи”, порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінностей документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1004, затвердити експертну комісію ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”.

 

5.

 

Наказ

04.08.2016

№ 65

Про затвердження переглянутої номенклатури справ державної установи „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

На виконання пункту 2 наказу ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” від 25.07.2016 року № 54 ”Про перегляд номенклатури справ”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, на підставі протоколу Експертної комісії ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України” від 03.08.2016 № 4, затвердити переглянуту номенклатуру справ ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”.

 

6.

 

Наказ

17.08.2016

№ 66

Про передачу автомобіля по ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

У зв’язку з виробничою необхідністю та керуючись п.6 розділу У Статуту ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, провести передачу автомобіля „Пежо”, державний номер ВТ 2926 АМ з Херсонського міськрайонного відділу до ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”.

 

7.

 

Наказ

17.08.2016

№ 67

Про затвердження Положення про юридичну службу  державної установи „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

На підставі наказів Міністерства охорони здоров’я України від 01.07.2016 року

№ 644 „Про прийняття до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ” та від 08.07.2016 року № 689 „Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від  01.07.2016 року № 644”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 „Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”, з метою удосконалення та належної організації правової роботи в державному закладі „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, затвердити Положення про юридичну службу ДУ „Херсонський ОЛЦ ДСЕС України”.   

 

8.

 

Наказ

17.08.2016

№ 68

Про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках, а також відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (Положення № 879), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, створити постійно діючу інвентаризаційну комісію в ДУ „Херсонський ОЛЦ МОЗ України”).

 

9.

 

Наказ

22.08.2016

№ 69

Про проведення Інвентаризації основних засобів, малоцінних необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей

У зв’язку із проведенням Державною фінансовою інспекцією в Херсонській  області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДУ „Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у бухгалтерському обліку, керуючись Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України” від 16.07.1999 року № 996-ХІV, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації, провести у відокремленому структурному підрозділі Скадовському міжрайонному відділі та його відділеннях (Чаплинське РВ, Каланчацьке РВ) повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 

10.

 

Наказ

31.08.2016

№ 70

Про склад комісії по оцінці майна

На виконання Постанови КМУ від 08.11.2007 року № 1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджених Наказом МФУ від 12.10.2010 року № 1202 (із змінами, внесеними згідно з наказами МФУ), створити комісію по оцінці вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів розібраного та демонтованого обладнання, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріалів, отриманих в результаті списання основних засобів, вторинної сировини (металобрухту) тощо.

 

2016-09-14