Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів серпень 2017 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

01.08.2017

№ 36

Про порядок роботи ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»  та його відокремлених структурних підрозділів у святкові та вихідні дні у серпні 2017 року

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 850-р «Про перенесення робочих днів у 2017 році», керуючись частиною третьою статті 67 КЗпП України, статтею 73 КЗпП України, з метою створення сприятливих умов для святкування 24 серпня – Дня незалежності України, раціонального використання робочого часу, п’ятницю 25 серпня перенести на суботу 19 серпня 2017 року.

 

2.

 

Наказ

01.08.2017

№ 37

Про зміну істотних умов оплати праці

На підставі спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я від 18.05.2017 року № 825/531, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2017 року за № 726/30594 «Про внесення змін до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», т.в.о. головного бухгалтера внести зміни в штатний розпис та тарифікаційний список з 01.08.2017 року.

 

3.

 

Наказ

21.08.2017

№ 38

Про проведення щорічної інвентаризації у 2017 році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображених даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності, провести повну інвентаризаціюосновних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01 вересня 2017 року.

 

4.

 

Наказ

21.08.2017

№ 39

Про створення робочої інвентаризаційної комісії

Згідно наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 21.08.2017 № 38 «Про проведення щорічної інвентаризації у 2017 році», створити робочу інвентаризаційну комісію.

 

5.

 

Наказ

23.08.2017

№ 40

Про проведення виїзного циклу тематичного удосконалення з бактеріології

У зв’язку з проведенням виїзного циклу тематичного удосконалення Харківської медичної академії післядипломної освіти за спеціальністю «Бактеріологія» у місті Херсоні з 28.08.2017 року по 26.09.2017 року згідно календарного плану МОЗ України, завідувачу бактеріолошічної лабораторії відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» створити належні умови для проведення курсів.

 

2017-09-08