Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів травень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

02.05.2018

№ 33

Про призначення відповідальних за проведення практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу Департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації від 06.09.2017 № 469-к «Про закріплення лікувально-профілактичних і аптечних установ базами для проходження практики студентами Херсонського базового медичного коледжу», а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», забезпечити проведення переддипломної практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» на базі санітарно-гігієнічної та мікробіологічної лабораторій Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України». Призначити відповідальних фахівців за проведення практики у лабораторіях.  

 

2.

 

Наказ

05.05.2018

№ 34

Про впровадження нормативного документу

У зв’язку з виробничою необхідністю та введенням в дію ДСТУ 8380:2015 М’ясо та м’ясні продукти Метод вимірювання масової частки жиру, завідувачу санітарно-гігієнічної лабораторіїї відділу дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» впровадити в травні у практику роботи даний стандарт.

 

4.

 

Наказ

05.05.2018

№ 35

Про впровадження нормативних документів

У зв’язку з виробничою необхідністю та введенням в дію ДСТУ  ISO  21150:2010  Засоби косметичні Мікробіологія Виявлення Escherichia coli; ДСТУ ISO  22717:2010 Засоби косметичні Мікробіологія Метод виявлення  Pseudomonas aeruginosa;  ДСТУ ISO 22718:2010 Засоби косметичні Мікробіологія Метод виявлення Staphylococcus aureus, завідувачу бактеріологічної лабораторії відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», завідувачу Херсонського міськрайонного відділу впровадити у практику роботи лабораторій дані стандарти.   

 

5.

 

Наказ

10.05.2018

№ 36

Про порядок роботи ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

та його структурних підрозділів у святкові та вихідні дні у червні 2018 року

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року

№ 1-р  «Про перенесення робочих днів у 2018 році», керуючись частиною третьою статті 67 КЗпП України, статтею 73 КЗпП України, з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 28 червня – Дня Конституції України, для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, перенести робочий день з п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня 2018 року. Працівники, яким встановлено шестиденний робочий графік, працюють у звичному режимі.

 

8.

 

Наказ

14.05.2018

№ 37

Про затвердження інструкцій з охорони праці лабораторії особливо небезпечних інфекцій відділу дослідження біологічних факторів

На виконання статті 15 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, затвердити «Інструкцію з охорони праці лікаря-бактеріолога», «Інструкцію з охоронипраці фельдшера-лаборанта», «Інструкцію з охоронипраці молодшої медичної сестри» лабораторіїї особливо небезпечних інфекцій відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

9.

 

Наказ

22.05.2018

№ 38

Про покращення роботи щодо проходження медичних оглядів

На виконання наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з метою своєчасного проходження медичних оглядів працівниками ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та її структурних підрозділів, керівникам структурних підрозділів підготувати договори з лікувально-профілактичними закладами про проведення медичних оглядів працівників та надати їх до сплати в ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

10.

 

Наказ

22.05.2018

№ 39

Про затвердження інструкцій з охорони праці санітарно-гігієнічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу

З метою виконання у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»    статті   17  Закону України   «Про охорону праці»   від  14.10.1992  року

№ 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці», затвердити інструкції з охорони праці санітарно-гігієнічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу.

 

2018-06-08