Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів за квітень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

02.04.2018

№ 24

Про затвердження інструкцій з охорони праці у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

З метою виконання у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»    ст. 15   Закону  України   «Про  охорону  праці»   від   14.10.1992   року

№ 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці», затвердити інструкції з охорони праці  вірусологічної лабораторії та санітарно-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

2.

 

Наказ

06.04.2018

№ 25

Щодо проведення лабораторної діагностики лептоспірозу

Враховуючи напружену епідемічну ситуацію з лептоспірозу в області та з метою підвищення якості лабораторної діагностики лептоспірозу, забезпечити проведення аналізу захворюваності на лептоспіроз по області за первинними та заключними діагнозами. Підвищити якість проведення лабораторних досліджень матеріалу від хворих на лептоспіроз.

 

4.

 

Наказ

06.04.2018

№ 26

Про внесення змін до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 09.01.2018 № 9

У зв’язку з виробничою необхідністю та відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, зареєстрованим у Мністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142,  внести зміни до додатку до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 09.01.2018 № 9 «Про склад постійно діючої інвентаризаційної комісії».

 

5.

 

Наказ

06.04.2018

№ 27

Про визначення лабораторій відокремлених структурних підрозділів, які залучаються до виконання заходів щодо постійного моніторингу, спостереження, лабораторного контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій

З метою виконання заходів щодо постійного моніторингу, спостереження, лабораторного контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій, затвердити перелік санітарно-гігієнічних, мікробіологічних лабораторій, постів радіаційного спостереження. Забезпечити їх постійну готовність.

 

6.

 

Наказ

06.04.2018

№ 28

Про затвердження складу груп епідеміолгічного, хімічного, радіологічного спостереження та контролю на базі відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України  від  09  жовтня  2013  року

 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», з метою підвищення готовності відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та у зв’язку з рухом кадрів, поновити та затвердити склад формувань цивільного захисту на базі відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

7.

 

Наказ

06.04.2018

№ 29

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 «Про єдину  державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 27.03.2018 № 22 «Про утворення об’єктової комісії з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердити план реагування на надзвичайні ситуації у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та відокремлених структурних підрозділах.

 

8.

 

Наказ

09.04.2018

№ 30

Про впровадження нормативного документу

У зв’язку з виробничою необхідністю та введенням в дію ДСТУ 8684:2016 Мед і продукти бджільництва Готування проб і розведень для мікробіологічного дослідження завідувачу бактеріологічної лабораторії відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та завідувачу Херсонського міськрайонного відділу державної установи, впровадити у практику роботи даний стандарт.

 

9.

 

Наказ

10.04.2018

№ 31

Про впровадження нормативних документів

У зв’язку з виробничою необхідністю та введенням в дію ДСТУ 8029:2015 Риба та рибні продукти Методи визначення вологи; ДСТУ 8031:2015 Риба та рибні продукти Методи визначення хлориду натрію, завідувачу санітано-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та завідувачам структурних підрозділів державної установи, впровадити у практику роботи лабораторій даний стандарт.

 

10.

 

Наказ

18.04.2018

№ 32

Щодо організації проведення лабораторних досліджень під час здійснення профілактичних медичних оглядів

Згідно статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (із змінами згідно наказу МОЗ України від 21.02.2013 № 150) проводяться обов’язкові профілактичні медичні огляди за затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 переліком професій виробництв та організацій, працівники яких підлягають медичним оглядам. Завідувачам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» забезпечити у повному обсязі виконання даних наказу та постанови. При зверненні громадян для проведення лабораторних досліджень під час проходження обов’язкового медичного огляду перевірити наявність та оформлення первинної облікової документації, яка передбаченя наказами Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150 та 28.07.2014 № 527.

 

2018-05-14