Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів за липень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

06.07.2018

№ 48

Про допуск до самостійної роботи

На  виконання  ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року

№ 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, допустити до самостійної роботи Колісніченко О.М., молодшу медичну сестру бактеріологічної лабораторії відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

2.

 

Наказ

11.07.2018

№ 49

Про тимчасову заборону використання прекурсорів

У зв’язку з закінченням дії ліцензії Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 06.10.2016 № 375 на придбання, зберігання, використання прекурсорів, керівникам структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» припинити використання прекурсорів при здійсненні лабораторних досліджень з 13.07.2018 року.

 

3.

 

Наказ

11.07.2018

№ 50

Про затвердження інструкцій з охорони праці відділу «Адміністративно-господарський та допоміжний персонал» ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

На  виконання  ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року

№ 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці» та усунення порушень згідно подання Фонду страхування України від 19.06.2018 року № 41, затвердити інструкції з охорони праці працівників відділу «Адміністративно-господарський та допоміжний персонал» ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

4.

 

Наказ

20.07.2018

№ 51

Про затвердження інструкцій з охорони праці відділу «Адміністративно-господарський та допоміжний персонал» Херсонського міськрайонного відділу

На  виконання  ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року

№ 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці» та усунення порушень згідно подання Фонду страхування України від 19.06.2018 року № 41, затвердити інструкції з охорони праці працівників відділу «Адміністративно-господарський та допоміжний персонал» Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

2018-08-18