Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів за серпень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

06.08.2018

№ 52

Про затвердження інструкцій з охорони праці у Білозерському районному лабораторному відділенні Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»

З метою виконання у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та її структурних підрозділах  ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці», затвердити інструкції з охорони праці Білозерського районного відділення Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

2.

 

Наказ

07.08.2018

№ 53

Про проведення атестації робочих місць працівників лабораторій

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від  01.08.1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць по умовам праці», «Інструкції по проведенню атестації робочих місць в установах охорони здоров’я та установ соціального забезпечення», затвердженої заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці від 05.05.1995 № 06-1544 і МОЗ від 17.05.1995 № 5.05.08-370), затвердити склад атестаційної комісії ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» та її структурних підрозділів.

 

3.

 

Наказ

15.08.2018

№ 54

Про відновлення господарської діяльності з використанням прекурсорів

 У зв’язку з одержанням у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ліцензії щодо провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, реалізації (відпуску) прекурсорів (копія ліцензії СГД, дата початку дії ліцензії 09.08.2018 року, дата закінчення ліцензії 09.08.2023 року), керівникам структурних підрозділів ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» відновити провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, реалізації (відпуску) прекурсорів при проведенні лабораторних досліджень зі складанням комісійно актів по розпломбуванню сейфів та кімнат по їх зберіганню.

 

2018-09-12