Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Перелік наказів за вересень 2018 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

06.09.2018

№ 55

Про затвердження інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки Новокаховського міського відділу

На виконання у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»   ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці», затвердити інструкції з охорони праці Новокаховського міського відділу.

 

2.

 

Наказ

17.09.2018

№ 56

Про допуск до  самостійної роботи

На виконання   ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV та згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці», допустити до самостійної роботи Касьянову А.В., молодшу медичну сестру вірусологічної лабораторії ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» з 17.09.2018 року.

 

3.

 

Наказ

24.09.2018

№ 57

Про навчання з охорони праці

На виконання   ст. 15  Закону  України  «Про  охорону праці»  від  14.10.1992  року № 2694-ХІІ зі змінами та доповненнями від 27.11.2003 року № 1344-ІV, направити на навчання з охорони праці Соіну А.І., завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» з 24.09. по 05.10.2018р.

 

4.

 

Наказ

28.09.2018

№ 58

Про внесення  змін до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 09.01.2018 № 9

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 зареєстрованим  у   Міністерстві    юстиції   України    30  жовтня   2014  року      за

 № 1365/26142 та у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський обласний лабораторний   центр   МОЗ  України»,  внести зміни до додатку до наказу від 09.01.2018 № 9 «Про склад постійно діючої інвентаризаційної комісії (зі змінами згідно наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 06.04.2018 року № 26). 

 

5.

 

Наказ

28.09.2018

№ 59

Про внесення змін до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 04.01.2018 № 7 «Про склад комісій по списанню матеріальних цінностей»

З метою визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей та у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», внести зміни до додатку до наказу ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 04.01.2018 року № 7 «Про склад комісій по списанню матеріальних цінностей».

 

2018-10-11