Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Санітарно-гігієнічний контроль виробів із полімерних матеріалів

    Науково-технічний прогрес вивів промисловість по виробництву полімерних матеріалів і пластичних мас на рівень провідних галузей, щорічний приріст випуску в світі оцінюється величиною близько 4 - 6 %.

 

      Розробка нових добавок до пластичних мас є одним з найбільших технічних досягнень останнього десятиріччя. До них відносяться: пластифікатори, наповнювачі, модифікатори, стабілізатори, антиоксиданти. Ці небезпечні чинники полімерних матеріалів дозволяють розглядати їх як провідні забруднювачі у виробництві, на транспорті і в побуті.

 

      Полімерним матеріалам властиво по їх хімічній природі і фізичним особливостям структури виділяти в навколишнє середовище різні хімічні сполуки такі як фенол, формальдегід, стирол, солі важких металів та ін..

 

      Полімерні матеріали мають і цілий ряд позитивних властивостей: дають високий хімічний ефект та замінили такі традиційні матеріали як метал, деревину, папір, картон у багатьох галузях народного господарства.

 

      У містах та районах області є підприємства, які випускають вироби із полімерних матеріалів, призначені для контакту з харчовими продуктами, товарами побутової хімії та інше.

      Кількість санітарно-хімічних досліджень та структура виробів,  виго-товлених з полімерних матеріалів та пластичних мас у 2017 р. :    

                                                                                                                                                                                                          

Об’єкти дослідження

Кількість досліджень

У тому числі: товари побутової хімії, санітарної техніки, побутові речі,

парфюмерно-косметичні вироби

34

Полімерні матеріали і вироби, які контактують з харчовими продуктами

267

Будівельні і консультативні матеріали

12

 

Із 313 досліджень полімерних матеріалів  3 не відповідали гігієнічним нормативам по вмісту заліза та органолептичним показникам.

2018-03-23