Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Санітарно-гігієнічний контроль за стійкими пестицидами

У світі виробляється і застосовується біля десяти тисяч препаратів пестицидів. В Україні дозволені до використання близько 300 видів препаратів. Найбільшого поширення набу­ли хлор- та фосфороорганічні сполуки.

      Особливості пестицидів порівняно з хімічними речовинами іншого призначення полягають у їх циркуляції в біосфері протягом тривалого часу.

                               За схоронністю пестициди поділяються  :                                                                  

Час виявлення

Група пестидидів

Більше 10 років

Ртутьвміщуючі, миш’яквміщуючі

Від 3 до 10 років

Хлорорганічні пестициди

Від 0,5 до 3 років

Група симм-триазинів (симазин, прометрин)

Від 1 до 6 місяців

Група карбаматів, фосфатів

До 1 місяця

Фосфати (хлорофос, 2,4 Д натрієва сіль)

 

      Згідно вимогам  ДСанПін 4.2-180-2012  у всіх видах продовольчої сировини і харчових продуктів  контролюються пестициди, які віднесені до стійких органічних забруднювачів: гексахлорциклогексан (альфа-,бета-, гамма-ізомери), ДДТ і його метаболіти.    

 

      Хлорорганічні пестициди мають широкий спектр дії (ефективні проти багатьох хвороб і шкідників), високо- та середньотоксичні, стійкі. Але ці властивості  в поєднанні  з високою здатністю до акумуляції роблять їх дуже небезпечними для людини,тварин,птахів, корисних комах. Тому вміст більшості з них у продовольчій сировині і продуктах є недопустимим або обмежується десятими та сотими частками міліграма у кілограмі продукту.

 

       У 2018 році ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України " досліджено 216 проб сільськогосподарської продукції, харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища на вміст залишкової кількості хлорорганічних пестицидів, виконано 856 аналізів.  Залишкова кількість пестицидів вище МДР (максимально допустимий рівень) – не виявлена. 

 

       Проблема забруднення навколишнього середовища непридатними до використання отрутохімікатами та їх пагубного впливу на здоров’я людини залишається надзвичайно актуальною.

2018-09-05