Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Санітарно-гігієнічний контроль за стійкими пестицидами

     У світі виробляється і застосовується біля десяти тисяч препаратів пестицидів. В Україні дозволені до використання близько 300 видів препаратів. Найбільшого поширення набу­ли хлор- та фосфороорганічні сполуки.

       Хлорорганічні пестициди мають широкий спектр дії ( ефективні проти багатьох хвороб і шкідників), високо та середньо токсичні ,стійкі. Але ці властивості  в поєднанні  з високою здатністю до акумуляції роблять їх дуже небезпечними для людини,тварин,птахів та корисних комах. Тому вміст більшості з них у продовольчій сировині і продуктах є недопустимим.

      Згідно вимогам   ДСанПін  4.2-180-2012  у всіх видах продовольчої сировини і харчових продуктів  контролюються пестициди, які віднесені до стійких органічних забруднювачів:  

гексахлорциклогексан(альфа-, бета-, гамма-ізомери), ДДТ і його метаболіти


    Проблема забруднення навколишнього середовища непридатними до використання отрутохімікатами та їх пагубного впливу на здоров’я людини залишається надзвичайно актуальною. Санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України "  проводиться постійний моніторинг  об’єктів  довкілля та харчових продуктів на вміст залишкової кількості пестицидів. У 2017 році досліджено 233 проби сільськогосподарської продукції, харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища на вміст залишкової кількості хлорорганічних пестицидів, виконано 834 аналізів. Загальний відсоток проб забруднених пестицидами складає 1,2%, залишкова кількість пестицидів вище МДР (максимально допустимий рівень) – не виявлено. 

2017-08-17