Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Види інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області
від 21.03.2014  № 26


 ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію
у Головному управлінні Держсанепідслужби у Херсонській області


1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, накази, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Служби або здійсненням контрольних, наглядових функцій Службою, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрішньовідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

3. Плани та титульні списки капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення.

4. Інформація, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), яка є комерційною таємницею.

5. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області (далі – Головне управління) з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).
6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Головного управління у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя:

6.1. Відомості із забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період.

6.2. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.3. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції в особливий період у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.6. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Головним управлінням у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
6.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.7. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в умовах особливого періоду.

6.8. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

6.11. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органу у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
6.12. Відомості про основні показники стану цивільного захисту Головного управління та його відокремлених структурних підрозділів, що належать до сфери управління Головного управління, та їх інженерного захисту.

7. Відомості про роботу з документами, що містять службову інформацію у сфері забезпечення охорони державної таємниці.

7.1. Документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості з питань технічного захисту інформації, категоріювання приміщень, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

8. Документи, що містять службову інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

9. Відомості про роботу з інформацією в комп’ютерних мережах:

9.1. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється інформація, в тому числі конфіденційного характеру.

9.2. Відомості щодо стану безпеки зв’язку в системі Головного управління, якщо вони не становлять державної таємниці.

9.3. Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні ідентифікаційних номерів висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та інших реєстрів, власником яких є Головне управління.

9.4. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань з питань протидії корупції до моменту прийняття щодо них рішення.

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області
від 21.03.2014  № 26

ПЕРЕЛІК
перелік документів, які містять інформацію, що є публічною,
у Головному управлінні Держсанепідслужби у Херсонській області


1. Інформація щодо функцій, повноважень, основних завдань напрямків діяльності Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області (далі- Головне управління).

1.1 Положення Головного управління.

1.2. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Головного управління та його відокремлених структурних підрозділів.

1.3. Нормативно-правові акти, прийняті Головним управлінням, які представляють суспільний інтерес для запитувачів.

1.4. Види інформації, якою володіє Головне управління, інформація про систему її обліку.

2. Інформація про проведення заходів з основних напрямків роботи Головного управління (семінари, наради, колегії тощо).

2.1. Підсумки, результати роботи Головного управління за певний звітний період.

2.2. Розклад роботи та графіки прийому громадян.

2.3. Перелік та умови отримання послуг, тарифи за їх надання.

2.4. Плани проведення засідань, нарад, семінарів, колегій тощо.

2.5. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку Головного управління.

4. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, порядок оскарження запитів на інформацію.

4.1. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

4.2. Інформація про діяльність Головного управління, а саме про: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси та номери телефонів керівників відокремлених структурних підрозділів Головного управління.

5. Річний План роботи основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів Держсанепідслужби області.

25.03.2014

2013-12-17 дата останньої зміни 2014-03-25