Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

1

2020-10-30
   За 9 місяців 2020 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1137 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:            - за санітарно-хімічними показниками -  458 проби; ...
2020-10-20
№   Абсолютне число На 100 тис. населения % + ріст -знижен 2019 2020 2019 2020 1. Черевний тиф - - - - - 2. Паратиф А В С - - - - - 3. Інші сальмонельозні інфекції 57 53 5,5 5,2 -5,5%   4. Шигельоз 2...
2020-10-19
   Державною установою «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та  її відокремленими структурними підрозділами за 9 місяців 2020 року були проведені лабораторні дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів на 86 підприємствах області. Виконано 4483 санітарно-гігієнічних досліджень повітря робочої зони, рівнів шуму...
2020-09-29
         На території області у першому півріччі поточного року зареєстровано 2   осередки сказу тварин, за аналогічний період 2018 року  було зареєстровано 6 осередків, зниження у 3 рази.            За 6 місяців 2020 року у медичні заклади області звернулося з приводу укусів та ослинень тваринами...
Сторінок: 63