Государственное учреждение

«Херсонский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины»

1

2022-05-10
   У  І кварталі  2022 року структурними підрозділами державної установи „Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” проводилися лабораторно-інструментальні дослідження та вимірювання основних показників, що характеризують фактори середовища життєдіяльності дітей в закладах  освіти області.   &...
2022-04-29
   За  І квартал 2022 рік фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 101 проба харчових продуктів  і продовольчої сировини, у тому числі:          - за санітарно-хімічними показниками...
2022-04-29
№   Абсолютне число На 100 тис. населения % + ріст -знижен 2021 2022 2021 2022 1. Черевний тиф - - - - - 2. Паратиф А В С - - - - - 3. Інші сальмонельозні інфекції 4 - 0,4 - -4вип   4. Шигельоз -...
2022-04-15
Під хімічною аварією розуміється порушення технологічних процесів на виробництві, пошкодження трубопроводів, ємностей, сховищ, транспортних засобів при здійсненні перевезень і т.п., що призводять до викиду або протоки аварійно-хімічно небезпечних речовин (АХОВ) в атмосферу в кількостях, що становлять небезпеку масового ураження людей та тварин. ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ який хімічно небезпечний об&rsq...
2022-04-05
У 2021 році структурними підрозділами державної установи „Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” проводилися лабораторно-інструментальні дослідження та вимірювання основних показників, що характеризують фактори середовища життєдіяльності дітей в закладах  освіти області. На санітарно-хімічні показники було  дос...
2022-04-05
Радіаційна аварія - це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі їх безпечної експлуатації, що призводить до опромінення населення та забруднення навколишнього середовища. Основними вражаючими факторами таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забру...
Страниц: 75