Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 2019 рік

   У 2019 році фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 3065 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками -  1702 проби;

         - за мікробіологічними показниками  - 1363 проби.

 

   Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними, 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

     Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (3065 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 72 проби - 2,4%; у  2018 році з  3732 досліджених проб виявлено 113 нестандартних  проб - 3,1%, у тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками - 44 нестандартних проби (2,6%); у  2018 році - 42  нестандартних проби (2,4%);

- за мікробіологічними показниками - 28 нестандартних проб (2,1%);  у 2018 році - 69  нестандартних проб (4,5%).

 

      Як видно з наведених даних, у 2019 році  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками не змінилися, а  за  мікробіологічними показниками   покращилась  в порівняні  з аналогічним  періодом   2018 року.

 

       Протягом 2019 року було проведено 787 лабораторних дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 391, мікотоксинів – 140,  пестицидів – 252; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил, за винятком 6 проб на солі важких металів.

 

        Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 653 проби овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, з яких 6 проб - 1,0%  не відповідали гігієнічним нормативам,  у  2018 році  досліджено    620 проб, з яких  8 проб - 1,3%  не відповідали гігієнічним нормативам, що свідчить про покращення  їх якості.

 

       У 2019 році  лабораторією особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів проводились дослідження  продукції на вміст ГМО,  всього проведено  дослідження  4 проби харчових продуктів та продовольчої  сировини, у всіх зразках ГМО не виявлено.    

 

      Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у 2019 році  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 67 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2020-02-06