Государственное учреждение

«Херсонский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины»

Аналіз показників шкільної патології дітей та підлітків області за 2021 рік

   Результати медичних профілактичних оглядів дітей області від 0-17 років на 1 тис. оглянутих дітей, проведених у 2021 році свідчать про зменшення за більшістю показників шкільної патології, а саме: пониження гостроти зору (40,89 випадків проти 48,20 у 2020 році), гостроти слуху (1,25 проти 1,30 у 2020 році), дефектів мови (22,14 проти 24,90 у 2020році) та  порушень постави (29,72 проти 31,06 у 2020році). Показник виявлених сколіозів  збільшився  (5,68 проти 5,59 у 2020році).

   Із п’яти показників шкільної патології у дітей 0-17 років у 2020-2021 роках найчастіше реєструвалися пониження гостроти зору (перше рейтингове місце) і порушення постави (друге рейтингове місце). Незмінним два роки поспіль залишився розподіл рейтингових місць для показників  дефектів мови, сколіозів та знижень гостроти слуху –  третє, четверте та п’яте місце відповідно.


   Поліпшення зазначених показників шкільної патології відбулося за рахунок двох контингентів дітей: дітей, які почали навчання з 6 років дітей, та дітей, які почали навчання з 7 років.

   Серед дітей окремих вікових категорій реєструвалися збільшення шкільної патології за деякими показниками, а саме:  знижень гостроти зору у  школярів 9-11 класів (96,14 проти 67,43 у 2020), сколіозів у учнів 2-8 класів (7,34 проти 7,15 у 2020);  сколіозів (7,34 проти 7,15 у 2020) та дефектів мови (58,16 проти 56,83 у 2020) –  у дітей дошкільного віку.

   В розбивці по окремим віковим контингентам дітей організованих колективів ситуація  наступна:


- у дітей дошкільного віку зареєстровано зменшення по трьом  із п’яти показників шкільної патології:  знижень гостроти слуху (0,78 проти 0,80 у 2020 році), понижень гостроти зору (11,61 проти 13,81 у 2020 році) та  порушень постави (2,72 проти 2,82 у 2020 році); збільшились показники виявлених у дітей дефектів мови (58,16 проти 56,83 у 2020 році) та сколіозів (0,30 вип.  проти  0,20  у 2020). На першому місці по кількості реєстрації, як і в 2020 році, залишається показник дефектів мови, на другому – зниження гостроти зору;

- у школярів 2-8 класів за всіма показниками шкільної патології, порівняно з 2020 роком, у 2021 році зареєстровано зменшення : знижень гостроти зору ( 40,51проти 64,61 у 2020), знижень гостроти слуху (1,18 проти 1,26у 2020 році),  дефектів мови (3,62 проти  4,77 у 2020 році) та  порушень  постави (41,84 проти 45,01 у 2020 році). Показник виявлених сколіозів збільшився   (7,34 проти 7,15 у 2020 році). Два роки поспіль серед учнів 2-8 класів найчастіше реєструвалися пониження гостроти зору  та порушення постави, які займали перше-друге рейтингові місця.

- в учнів 9-11 класів у 2021 році відмічається зменшення по більшості показників, які  характеризують  шкільну патологію: зниження гостроти слуху (1,72 вип. проти 1,86 у 2020 році), дефекти мови (1,16 проти 1,36 у 2020 році), сколіози (12,25 проти 13,78  у 2020 році), порушення  постави (48,22 проти 50,92 у 2020 році). Показник  гостроти зору збільшився (96,14 проти 67,43  у 2020 році). На першому рейтинговому місці серед підлітків у 2020-2021 роках реєструвалися зниження гостроти зору, другому – порушення постави.

 

2022-06-17