Государственное учреждение

«Херсонский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины»

Информация Лабораторного Центра

2022-05-18
Світове сільське господарство щорічно несе великі втрати від шкідливих  організмів. За даними ФАО (продовольчої організації ООН), втрати  від пошкоджень шкідливими організмами сягають до 35% врожаю. В цілому сільськогосподарським культурам та продукції рослинництва  шкодять понад 400 видів шкідників, 200 збудників хвороб, 300 видів бур’янів. За підрахунком  наукових уста...
2022-05-25
У  І кварталі 2022 року  фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» та її структурних підрозділів лабораторно досліджено 841 проба питної води централізованого водопостачання, у т.ч. за санітарно-хімічними - 379 проб, мікробіологічними – 444 проби та радіологічними  показниками –...
2022-05-25
Згідно з вимогами санітарного законодавства та Державними програмами охорони водоймищ, фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремлених структурних підрозділів постійно здійснюються лабораторні дослідження води відкритих водоймищ.   За І квартал 2022 року за санітарно-хімічними показни...
2022-06-13
   У звернувшихся за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів дітей віком від 0 до 14 років у 2021 році   було зареєстровано 158614 захворювань, у тому числі вперше в житті – у 122955 (77,5%) дітей. Із загальної кількості захворівших на момент звернення 31018 (19,5%) дітей перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного року.    В рейтин...
2022-06-17
   Результати медичних профілактичних оглядів дітей області від 0-17 років на 1 тис. оглянутих дітей, проведених у 2021 році свідчать про зменшення за більшістю показників шкільної патології, а саме: пониження гостроти зору (40,89 випадків проти 48,20 у 2020 році), гостроти слуху (1,25 проти 1,30 у 2020 році), дефектів мови (22,14 проти 24,90 у 2020році) та  порушень постави (29,72...
2022-08-11
За   І півріччя 2022 року  фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 101 проба харчових продуктів  і продовольчої сировини, у тому числі:          - за санітарно-хімічними показникам...
2022-08-30
Згідно з вимогами санітарного законодавства та Державними програмами охорони водоймищ, фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремлених структурних підрозділів постійно здійснюються лабораторні дослідження води відкритих водоймищ.   За 6 місяців 2022 року за санітарно-хімічними показни...
2022-08-30
У  І півріччі 2022 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» та її структурних підрозділів лабораторно досліджено 2804 проби питної води централізованого водопостачання, у т.ч. за санітарно-хімічними - 1430 проб, мікробіологічними – 1356 проб та радіологічними  показниками –18 п...
Страниц: 18