Государственное учреждение

«Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

Санітарно-гігієнічний контроль за стійкими пестицидами

     У світі виробляється і застосовується біля десяти тисяч препаратів пестицидів. В Україні дозволені до використання близько 300 видів препаратів. Найбільшого поширення набу­ли хлор- та фосфороорганічні сполуки.

      Особливості пестицидів порівняно з хімічними речовинами іншого призначення полягають у їх циркуляції в біосфері протягом тривалого часу.

                               За схоронністю пестициди поділяються:     

Час виявлення

Група пестидидів

Більше 10 років

Ртутьвміщуючі, миш’яквміщуючі

Від 3 до 10 років

Хлорорганічні пестициди

Від 0,5 до 3 років

Група симм-триазинів (симазин, прометрин)

Від 1 до 6 місяців

Група карбаматів, фосфатів

До 1 місяця

Фосфати (хлорофос, 2,4 Д натрієва сіль)

 

      Згідно вимогам  ДСанПін 4.2-180-2012  у всіх видах продовольчої сировини і харчових продуктів обов’язково контролюються пестициди, які віднесені до стійких органічних забруднювачів: гексахлорциклогексан (альфа-,бета-, гамма-ізомери), ДДТ і його метаболіти.    

 

      Хлорорганічні пестициди мають широкий спектр дії (ефективні проти багатьох хвороб і шкідників), високо- та середньотоксичні, стійкі. Але ці властивості  в поєднанні  з високою здатністю до акумуляції роблять їх дуже небезпечними для людини,тварин,птахів, корисних комах. Тому вміст більшості з них у продовольчій сировині і продуктах є недопустимі або обмежується десятими та сотими частками міліграма у кілограмі продукту.

 

       За І півріччя 2019 року ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України " досліджено 121 проб сільськогосподарської продукції, харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища на вміст залишкової кількості пестицидів, виконано 457 аналізів. Загальний відсоток проб, забруднених пестицидами, складає 2,4%. Залишкова кількість пестицидів вище МДР (максимально допустимий рівень) – 1,3%. 

 

       Проблема забруднення навколишнього середовища непридатними до використання отрутохімікатами та їх пагубного впливу на здоров’я людини залишається надзвичайно актуальною.

2019-08-16