Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 2020 рік

   У 2020 році фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1513 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками -  563 проби;

         - за мікробіологічними показниками  - 950 проб.

          Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними, 23 – за  мікробіологічними показниками.

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (1513 проб)  не відповідало гігієнічним нормативам 19 проб - 1,3%; у  2019 році  з  3065 досліджених проб виявлено 72 нестандартних  проби - 2,4%, у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками - 3 нестандартних проби (0,5%); у  2019 році - 44  нестандартних проби (2,6%);

- за мікробіологічними показниками - 16 нестандартних проб (1,2%);  у 2019 році - 28  нестандартних проб (2,1%).

 

         Як видно з наведених даних, у 2020 році  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками  та за  мікробіологічними показниками покращилася  в порівняні  з аналогічним  періодом   2019 року.

         Протягом 2020 року було проведено 327 лабораторних дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 146, мікотоксинів – 49,  пестицидів – 132; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил, за винятком 1 проби (залізо) на солі важких металів.

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 298 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, з яких 2 проби - 0,7%  не відповідали гігієнічним нормативам;  у  2019 році  досліджено    6530 проб, з яких 6 проб - 1,0%  не відповідали гігієнічним нормативам, що свідчить про покращення їх якості.

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у 2020 році  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 37 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.  

2021-02-18