Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 9 місяців 2019року

   За 9 місяців 2019 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 2277 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

          - за санітарно-хімічними показниками -  1263 проби; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 1014 проб.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (2277 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 40 проб - 1,7% (за  9 місяців 2019 року з 2379 досліджених проб виявлено 67 нестандартних проб - 2,8%), в тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками 15 нестандартних проб з 1263 - 1,2%  (за 9 місяців 2018 року  10 нестандартних проб з 1234  – 0,8%);

- за мікробіологічними показниками   25 нестандартних проб  з 1014 - 2,5%  (за 9 місяців 2018 року  57 нестандартних проб  з 1145– 5,0%).

 

         Як видно з наведених даних, за 9 місяців 2019 року  якість харчових продуктів за санітарно-хімічними показниками дещо погіршилася у  порівняні з аналогічним періодом 2018 року (з 0,8% до 1,2% нестандартних проб). За мікробіологічними показниками  кількість проб харчових продуктів та продовольчої сировини, що не відповідали гігієнічним нормативам покращилася у 2 рази (з 5,0% до 2,5% нестандартних проб).

 

         Протягом 9 місяців 2019 року було проведено 431 лабораторне дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів - 129, мікотоксинів – 99, пестицидів – 203; всі проби  на вміст пестицидів та мікотоксинів  відповідали вимогам  санітарних норм і правил, а на вміст солей важких металів  -  3,9% досліджених проб  (5 із 129) не відповідали гігієнічним нормативам.  

 

         Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 524 проби овочів, плодово-ягідної продукції, з яких 9 проб (1,7%) не  відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію–90 у продуктах харчування та питній воді»  за 9 місяців  2019 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 73 проби харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.  

2019-10-30