Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за 9 місяців 2020 року

   За 9 місяців 2020 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1137 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  458 проби; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 679 проб.

   Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (1137 проб) не відповідали гігієнічним нормативам 19 проб - 1,7% (за 9 місяців 2019 року з 1263 досліджених проб виявлено 15 нестандартних проби - 1,2%),), у тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками 6 нестандартних проб  з 458 - 0,7%  (за 9 місяців  2019 року  15  нестандартних проб з 1263  – 1,2%);

- за мікробіологічними показниками  16 нестандартних проб з 679 -,3%  (за 9 місяців 2019 року  25 нестандартних проб  з 1014 – 1,5%).

 

    Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками дещо покращилося (з 1,2% до 0,7%); а за  мікробіологічними – погіршилася майже в 2 рази (з 1,5% до 2,3%).

      Протягом 9 місяців 2020 року було проведено 197 лабораторних дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 81, мікотоксинів – 30,  пестицидів – 86; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

    Крім того, у поточному році  на вміст нітратів  було досліджено 152 проби овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, з яких  2 (1,4%) не відповідали гігієнічним нормативам;  за 9 місяців  2019 року було досліджено 784 проб,    з яких  9 (1,2%) проб не відповідали гігієнічним нормативам. Наведені дані свідчать,  що  за 9 місяців  2020 року  у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року  якість плодоовочевої  та  баштанної продукції покращилася.   

 

       Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», за 9 місяців  2020 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 26 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2020-10-30