Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І квартал 2020 року

    У І кварталі 2020 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабора-торний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 295 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками -  113 проб; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 182 проби.

   Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

   Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (295 проб) не відповідали гігієнічним нормативам 3 проби - 1,0% (у  І кварталі 2019 року з 544 досліджених проб виявлено 12 нестандартних проб - 2,2%), у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками 1 нестандартна проба з 113 - 0,9%  (у І кварталі  2019 року 1 нестандартна проба з 286  – 1,0%);

 

- за мікробіологічними показниками  2 нестандартні проби  з 182 - 1,1%  (у І кварталі  2019 року  9 нестандартних проб з 258  – 3,9%).

 

   Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками не змінилася, а за мікробіологічними показниками  покращилася в порівняні з аналогічним  періодом   2019 року (з3,9% до 1,0% нестандартних проб).

 

   Протягом І кварталу 2020 року було проведено 19 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 5, мікотоксинів – 2,  пестицидів – 12; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

   Крім того, у поточному році  на вміст нітратів  було досліджено 32 проби овочів і плодово-ягідної продукції, всі відповідали гігієнічним нормативам,  у І кварталі  2019 року було  досліджено 50 проб, всі  також відповідали гігієнічним нормативам.

 

   Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І кварталі  2020 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 27 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2020-04-23