Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2019 року

    У І півріччі 2019 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1311 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

          - за санітарно-хімічними показниками -  708 проб; 

          - за  мікробіологічними показниками  – 548 проби.

                                                                                                   

          Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

          Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (1311 проб) не відповідало гігієнічним нормативам 23 проби - 1,8% (у  І півріччі 2018 року у  1229 досліджених пробах виявлено 47 нестандартних проб - 3,8%), в тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками 11 нестандартних проб з 708 - 1,6%  (у І півріччі 2018 року  8  нестандартних проб з 626  – 1,3%);

- за мікробіологічними показниками   12 нестандартних проб  з 548  - 2,2%  (у  І півріччі 2018 року  39 нестандартних проб  з 603– 6,5%).

 

          Як видно з наведених даних, у  І півріччі 2019 року  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками дещо погіршилася у  порівняні з аналогічним  періодом   2018 року (з 1,3% до 1,6% нестандартних проб). За мікробіологічними показниками  кількість проб  харчових продуктів та продовольчої сировини, що не відповідають гігієнічним нормативам зменшилася – з 6,5% до 2,2% нестандартних проб.

 

          Протягом І півріччя 2019 року було проведено 147 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 119, мікотоксинів – 70, пестицидів – 77; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

          Крім того,  на вміст нітратів  було досліджено 258 проб овочів, плодово-ягідної продукції, з яких 4 проби (1,6%) не  відповідали вимогам санітарних норм і правил, у І півріччі  2018 році  досліджено 266 проб, 7 проб (2,6%) не  відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

          Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І півріччі  2019 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 15 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2019-07-29