Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2020 року

    У І півріччі 2020 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 1200 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

 

         - за санітарно-хімічними показниками -  857 проб; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 343 проби.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (1200 проб) не відповідали гігієнічним нормативам 7 проб - 0,6% (у  І півріччі 2019 року з 1311 досліджених проб виявлено 23 нестандартних проби - 1,8%), у тому числі:

 

- за санітарно-хімічними показниками 1 нестандартна проба  з 857- 0,2%  (у І півріччі  2019 року  11 нестандартних  проб з 708  – 1,6%);

- за мікробіологічними показниками 6 нестандартних проб з 343 - 1,8% (у І півріччі  2019 року  39 нестандартних проб з 603 – 6,5%).

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками у поточному році значно  покращилася (з 1,6% до0,2%), за мікробіологічними показниками  теж дещо покращилася в порівняні з аналогічним  періодом   2019 року (з 2,2% до 1,8% нестандартних проб).

 

         Протягом І півріччі 2020 року було проведено 83 лабораторних дослідження харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 26, мікотоксинів – 1,  пестицидів – 56; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того, у поточному році  на вміст нітратів  було досліджено 112 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, всі відповідали гігієнічним нормативам;  у І півріччі  2019 року було  досліджено 258 проб,  з яких  4 (1,5%) проби не відповідали гігієнічним нормативам. Наведені дані свідчать,  що  у І півріччі  2020 року  у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року  якість плодоовочевої  та  баштанної продукції покращилася.

 

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І півріччі  2020 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 11 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2020-08-25