Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2021 року

   У І півріччі 2021 року фахівцями ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 470 проб харчових продуктів і продовольчої сировини, у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками -  219 проб; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 251 проба.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (470 проб) не відповідали гігієнічним нормативам 2 проби - 0,4% (у  І півріччі 2020 року  з 1200 досліджених проб виявлено 7 нестандартних проби - 0,6%), у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками 219 проб, всі відповідають гігієнічним нормативам;

   - за мікробіологічними показниками виявлено  2 нестандартні проби  з 251 - 1,8%  ( у І півріччі  2020 року  6 нестандартних проби з 343  –1,8%).

 

         Як видно з наведених даних,  якість харчових продуктів  за санітарно -хімічними показниками дещо покращилася (з 0,2% до 0,0%), за мікробіологічними показниками теж  покращилася в порівняні з аналогічним періодом 2020року (з 1,8% до 0,8% нестандартних проб).

 

         Протягом І півріччя 2021 року було проведено 45 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 16, мікотоксинів – 7,  пестицидів – 22; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того, у поточному році  на вміст нітратів  було досліджено 47 проб овочів і плодово-ягідної продукції, всі відповідали гігієнічним нормативам,  у І півріччі  2020 року було  досліджено 112 проб, всі  також відповідали гігієнічним нормативам.

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», у І півріччі  2021 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 13 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2021-07-22