Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз якості харчових продуктів та продовольчої сировини за І півріччя 2022 року

За   І півріччя 2022 року  фахівцями ДУ «Херсонський обласний центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами було досліджено 101 проба харчових продуктів  і продовольчої сировини, у тому числі:

         - за санітарно-хімічними показниками -  45 проб; 

         - за  мікробіологічними показниками  – 56 проб.

 

         Лабораторні дослідження якості  харчових продуктів і продовольчої сировини за санітарно-хімічними та мікробіологічними  показниками  здійснювалися з 43 видів досліджень: 20 - за  санітарно-хімічними та 23 – за  мікробіологічними показниками.

 

         Всього із загальної кількості  лабораторних досліджень (101 проба) всі відповідають гігієнічним нормативам (у І півріччі 2021 року з 196 досліджених проб виявлено 2 нестандартних проби - 1,0%), у тому числі:

- за санітарно-хімічними показниками  нестандартних проб немає (у І півріччі  2021 року  з 77 проб  немає нестандартних проб);

- за мікробіологічними показниками нестандартних проби немає (у  І півріччі 2021 року з  119 проб 2 нестандартних проби – 1,7%).

 

            Як видно з наведених даних, у І півріччі 2022 року якість харчових продуктів  за санітарно-хімічними показниками  залишається на тому ж рівні, а за мікробіологічними показниками покращилася   у порівняні з аналогічним  періодом   2021 року (з 1,0% до 0,0% нестандартних проб).

         Протягом І півріччя 2022 року було проведено 11 лабораторних досліджень харчових продуктів і продовольчої сировини на вміст токсикантів, а саме: солей важких металів  - 4, мікотоксинів – 4,  пестицидів – 3; всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил.

 

         Крім того, у поточному році  на вміст нітратів було досліджено 16 проб овочів, плодово-ягідної та баштанної продукції, всі відповідали вимогам  санітарних норм і правил;  за 1 півріччя  2021 року було  досліджено 18 проб,  всі  проби  відповідали гігієнічним нормативам.

         Згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію – 90 у продуктах харчування та питній воді», за 1 півріччя 2022 року  на радіологічні дослідження відібрано та досліджено 7 проб харчових продуктів  та продовольчої сировини; перевищення гранично допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

2022-08-11