Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз показників шкільної патології дітей та підлітків області за 2021 рік

   Результати медичних профілактичних оглядів дітей області від 0-17 років на 1 тис. оглянутих дітей, проведених у 2021 році свідчать про зменшення за більшістю показників шкільної патології, а саме: пониження гостроти зору (40,89 випадків проти 48,20 у 2020 році), гостроти слуху (1,25 проти 1,30 у 2020 році), дефектів мови (22,14 проти 24,90 у 2020році) та  порушень постави (29,72 проти 31,06 у 2020році). Показник виявлених сколіозів  збільшився  (5,68 проти 5,59 у 2020році).

   Із п’яти показників шкільної патології у дітей 0-17 років у 2020-2021 роках найчастіше реєструвалися пониження гостроти зору (перше рейтингове місце) і порушення постави (друге рейтингове місце). Незмінним два роки поспіль залишився розподіл рейтингових місць для показників  дефектів мови, сколіозів та знижень гостроти слуху –  третє, четверте та п’яте місце відповідно.


   Поліпшення зазначених показників шкільної патології відбулося за рахунок двох контингентів дітей: дітей, які почали навчання з 6 років дітей, та дітей, які почали навчання з 7 років.

   Серед дітей окремих вікових категорій реєструвалися збільшення шкільної патології за деякими показниками, а саме:  знижень гостроти зору у  школярів 9-11 класів (96,14 проти 67,43 у 2020), сколіозів у учнів 2-8 класів (7,34 проти 7,15 у 2020);  сколіозів (7,34 проти 7,15 у 2020) та дефектів мови (58,16 проти 56,83 у 2020) –  у дітей дошкільного віку.

   В розбивці по окремим віковим контингентам дітей організованих колективів ситуація  наступна:


- у дітей дошкільного віку зареєстровано зменшення по трьом  із п’яти показників шкільної патології:  знижень гостроти слуху (0,78 проти 0,80 у 2020 році), понижень гостроти зору (11,61 проти 13,81 у 2020 році) та  порушень постави (2,72 проти 2,82 у 2020 році); збільшились показники виявлених у дітей дефектів мови (58,16 проти 56,83 у 2020 році) та сколіозів (0,30 вип.  проти  0,20  у 2020). На першому місці по кількості реєстрації, як і в 2020 році, залишається показник дефектів мови, на другому – зниження гостроти зору;

- у школярів 2-8 класів за всіма показниками шкільної патології, порівняно з 2020 роком, у 2021 році зареєстровано зменшення : знижень гостроти зору ( 40,51проти 64,61 у 2020), знижень гостроти слуху (1,18 проти 1,26у 2020 році),  дефектів мови (3,62 проти  4,77 у 2020 році) та  порушень  постави (41,84 проти 45,01 у 2020 році). Показник виявлених сколіозів збільшився   (7,34 проти 7,15 у 2020 році). Два роки поспіль серед учнів 2-8 класів найчастіше реєструвалися пониження гостроти зору  та порушення постави, які займали перше-друге рейтингові місця.

- в учнів 9-11 класів у 2021 році відмічається зменшення по більшості показників, які  характеризують  шкільну патологію: зниження гостроти слуху (1,72 вип. проти 1,86 у 2020 році), дефекти мови (1,16 проти 1,36 у 2020 році), сколіози (12,25 проти 13,78  у 2020 році), порушення  постави (48,22 проти 50,92 у 2020 році). Показник  гостроти зору збільшився (96,14 проти 67,43  у 2020 році). На першому рейтинговому місці серед підлітків у 2020-2021 роках реєструвалися зниження гостроти зору, другому – порушення постави.

 

2022-06-17