Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз роботи зі зверненнями громадян 4 кв. 2020 року

За звітний період надійшло 123 звернення, що у 20,5 разів або на 95% більше, ніж   за аналогічний період 2019 року-6.

Причини звернень: переважна більшість звернень-116  або 94,3% стосувалася гострої коронавірусної хвороби  COVID-19, зокрема  питань видачі результатів та проведення дослідження методом ПЛР, заходів запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби, правил виходу із самоізоляції, проведення дезінфекції, виявлення контактних осіб. Крім того, надійшло 7 звернень (5,7%) з питань забруднення атмосферного повітря.

Терміни розгляду звернень становили до15-ти днів.

Підсумки розгляду:

-          вирішено позитивно - 99 (80,5%),

-          надано роз’яснення – 19 (15,4%),

-          направлено за належністю - 2 (1,6%),

-          відмовлено (не підтвердилися)–3 (2,4%) .

 

Аналіз звернень згідно Класифікатора

  1. 1.      За формою надходження

1.1

Поштою

2

1.2

На особистому прийомі

 

1.3

Через уповноважену особу

 

1.4

Через органи влади

121

1.5

Через засоби масової інформації

 

1.6

Від інших органів, установ, організацій

 

2. За ознакою надходження

2.1

Первинне

112

2.2

Повторне

 

2.3

Дублетне

2

2.4

Неодноразове

1

2.5

Масове

8

3. За видами

3.1

Пропозиція (зауваження)

 

3.2

Заява (клопотання)

96

3.3

Скарга

27

 

4.  За суб’єктом

4.1

Індивідуальне

119

4.2

Колективне

2

4.3

Анонімне

2

5. За типом

5.1

Телеграма

 

5.2

Лист

123

5.3

Усне

 

6. За категоріями авторів звернень

6.1

Учасник війни

 

6.2

Дитина війни

 

6.3

Інвалід ВВВ

 

6.4

Інвалід війни

 

6.5

Учасник бойових дій

1

6.6

Ветеран праці

 

6.7

Інвалід І групи

1

6.8

Інвалід ІІ групи

 

6.9

Інвалід ІІІ групи

 

6.10

Дитина-інвалід

 

6.11

Одинока мати

 

6.12

Мати-героїня

 

6.13

Багатодітна сім’я

 

6.14

Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 

6.15

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

6.16

Герой України

 

6.17

Герой Радянського Союзу

 

6.18

Герой Соціалістичної Праці

 

6.19

Дитина

 

6.20

Інші категорії

121

 

7. За соціальним станом

7.1

Пенсіонер

3

7.2

Робітник

4

7.3

Селянин

 

7.4

Працівник бюджетної сфери

2

7.5

Держаний службовець

1

7.6

Військовослужбовець

1

7.7

Підприємець

 

7.8

Безробітний

1

7.9

Учень, студент

1

7.10

Служитель релігійної організації

 

7.11

Особа, що позбавлена волі

 

7.12

Інші

110

8. За результатами розгляду

8.1

Вирішено позитивно

99

8.2

Відмовлено у задоволенні

3

8.3

Дано роз’яснення

19

8.4

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян”

 

8.5

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян”

2

8.6

Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8, 17 Закону України „Про звернення громадян”

 

II. Основнi питання, що порушуються у зверненнях громадян

Iндекс

Змiст питання

010

Промислова полiтика                                    

020

Аграрна полiтика i земельнi вiдносини                  

030

Транспорт i зв’язок                                    

040

Економiчна, цiнова, iнвестицiйна, зовнiшньоекономiчна, |регіональна політика та будiвництво, пiдприємництво                                                     

050

Фінансова, податкова, митна полiтика                   

060

Соцiальний захист                                      

070

Праця i заробiтна плата                                                                                     

080

Охорона здоров’я                                                                               - 116                 

090

Комунальне господарство                                                                

100

Житлова полiтика                                                                                              

110

Екологія та природнi ресурси                                                           - 7                 

120

Забезпечення дотримання законностi та охорони  правопорядку, реалізація прав i свобод громадян        

130

Сiм’я, діти, молодь, ґендерна рiвнiсть, фiзична культура i спорт                                                

140

Культура та культурна спадщина, туризм                 

150

Освiта, наукова, науково-технiчна, iнновацiйна дiяльнiсть та інтелектуальна власнiсть                 

160

Iнформацiйна полiтика, дiяльнiсть засобiв масової інформації

170

Діяльність об’єднань громадян, релiгiя та мiжконфесiйнi вiдносини                                              

180

Дiяльнiсть Верховної Ради України, Президента України та Кабiнету  Міністрiв України                             

190

Діяльність центральних органiв виконавчої влади        

200

Діяльність місцевих органiв виконавчої влади           

210

Діяльність органiв мiсцевого самоврядування            

220

Обороноздатнiсть, суверенiтет, мiждержавнi i мiжнацiональнi вiдносини                               

230

Державне будiвництво, адмiнiстративно-територiальний устрiй                                                 

240

Факти корупцiї                                         

250

Інше                                                                                                                      

2021-02-04 дата останньої зміни 2021-02-04