Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2019 року

За звітний період надійшло усього 3 звернення, що втричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли звернення взагалі не надходили. Причини звернень: щодо незадовільної якості питної води, шкідливого впливу шуму від гучної музики закладу громадського харчування, забруднення річки Дніпро каналізаційними стоками. Усі звернення розглянуто у 15-денний термін.

           

            Аналіз звернень згідно Класифікатора

                                                           За формою надходження

1.1

Поштою

 

1.2

На особистому прийомі

 

1.3

Через уповноважену особу

 

1.4

Через органи влади

3

1.5

Через засоби масової інформації

 

1.6

Від інших органів, установ, організацій

 

2. За ознакою надходження

2.1

Первинне

3

2.2

Повторне

 

2.3

Дуплетне

 

2.4

Неодноразове

 

2.5

Масове

 

3. За видами

3.1

Пропозиція (зауваження)

 

3.2

Заява (клопотання)

 

3.3

Скарга

3

 

4.  За суб’єктом

4.1

Індивідуальне

3

4.2

Колективне

 

4.3

Анонімне

 

5. За типом

5.1

Телеграма

 

5.2

Лист

3

5.3

Усне

 

6. За категоріями авторів звернень

6.1

Учасник війни

 

6.2

Дитина війни

 

6.3

Інвалід ВВВ

 

6.4

Інвалід війни

 

6.5

Учасник бойових дій

 

6.6

Ветеран праці

1

6.7

Інвалід І групи

 

6.8

Інвалід ІІ групи

1

6.9

Інвалід ІІІ групи

 

6.10

Дитина-інвалід

 

6.11

Одинока мати

 

6.12

Мати-героїня

 

6.13

Багатодітна сім’я

 

6.14

Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 

6.15

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

6.16

Герой України

 

6.17

Герой Радянського Союзу

 

6.18

Герой Соціалістичної Праці

 

6.19

Дитина

 

6.20

Інші категорії

1

 

7. За соціальним станом

7.1

Пенсіонер

2

7.2

Робітник

 

7.3

Селянин

 

7.4

Працівник бюджетної сфери

 

7.5

Держаний службовець

 

7.6

Військовослужбовець

 

7.7

Підприємець

 

7.8

Безробітний

 

7.9

Учень, студент

 

7.10

Служитель релігійної організації

 

7.11

Особа, що позбавлена волі

 

7.12

Інші

1

8. За результатами розгляду

8.1

Вирішено позитивно

1

8.2

Відмовлено у задоволенні

 

8.3

Дано роз’яснення

1

8.4

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян”

 

8.5

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян”

1

8.6

Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8, 17 Закону України „Про звернення громадян”

 

II. Основнi питання, що порушуються у зверненнях громадян

 

Iндекс

Змiст питання

010

Промислова полiтика                                    

020

Аграрна полiтика i земельнi вiдносини                  

030

Транспорт i зв’язок                                    

040

Економiчна, цiнова, iнвестицiйна, зовнiшньоекономiчна, |регіональна політика та будiвництво,                                                                                                

050

Фінансова, податкова, митна полiтика                   

060

Соцiальний захист                                      

070

Праця i заробiтна плата                                                                                   

080

Охорона здоров’я                                                                                                 

090

Комунальне господарство                                                                                -1

100

Житлова полiтика                                                                                         

110

Екологія та природнi ресурси                                                                          -1  

120

Забезпечення дотримання законностi та охорони  правопорядку, реалізація прав i свобод громадян        

130

Сiм’я, діти, молодь, ґендерна рiвнiсть, фiзична культура i спорт                                                

140

Культура та культурна спадщина, туризм                  

150

Освiта, наукова, науково-технiчна, iнновацiйна дiяльнiсть та інтелектуальна власнiсть                 

160

Iнформацiйна полiтика, дiяльнiсть засобiв масової інформації

170

Діяльність об’єднань громадян, релiгiя та мiжконфесiйнi вiдносини                                               

180

Дiяльнiсть Верховної Ради України, Президента України та Кабiнету  Міністрiв України                             

190

Діяльність центральних органiв виконавчої влади        

200

Діяльність місцевих органiв виконавчої влади           

210

Діяльність органiв мiсцевого самоврядування            

220

Обороноздатнiсть, суверенiтет, мiждержавнi i мiжнацiональнi вiдносини                               

230

Державне будiвництво, адмiнiстративно-територiальний устрiй                                                 

240

Факти корупцiї                                         

250

Інше                                                                                                                      -1

 
2019-04-16