Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Обережно, пестициди!

   Сучасне сільське господарство немислиме без застосування хімічних засобів захисту рослин, тобто без пестицидів.

   В умовах нарощування виробництва сільськогосподарської продукції зростає необхідність щодо застосування засобів захисту рослин. За даними Мінагрополітики щорічно технологічна потреба сільгоспвиробників у засобах захисту рослин в середньому становить 22-24тис.тонн препаратів.

 

   Однак, наряду з великою корисністю для економіки, яку дає застосування пестицидів, існує і негативна сторона – можливість шкідливого впливу на здоров’я населення та навколишнього середовища.

 

   З метою мінімізації шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів, досягнення вимог високої біологічної ефективності щодо цільового використання, безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводиться лабораторний контроль сільськогосподарської продукції, харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища на наявність залишкових кількостей пестицидів.  

 

   За 2020 рік досліджено 132 проби  сільськогосподарської продукції, продовольчої сировини та харчових продуктів, виконано 272 дослідження, залишкові кількості пестицидів вище  МДР (максимально-допустимого рівня) не виявлено.

 

   Досліджено також 541 проба з об’єктів  навколишнього середовища, виконано 1517 досліджень, залишкові кількості пестицидів вище ГДК (граничнодопустима концентрація) виявлено у 1 пробі, що складає 0,18%.

   В цілому по області проби досліджувались на 37 найменувань пестицидів, 12 різноманітних класів хімічних сполук.

 

   Структура лабораторних досліджень: харчові продукти 19,6%, вода госоподарсько-питного призначення та відкритих водоймищ – 70,3%, ґрунту – 6,5%  та повітря – 3,6% від  загальної кількості досліджених проб.

2021-05-20