Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за квітень 2020 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

Спільний з Департамен-том здоров’я ОДА

Наказ

14.04.2020

№ 27/316-н

Про організацію лабораторного обстеження населення на коронавірусну інфекцію COVID-19

З метою запобігання негативного розвитку епідемічної ситуації та підвищення ефективності роботи лабораторії особливо небезпечних інфекцій по лабораторній діагностиці на захворювання коронавірусної інфекції (COVID-19), призначити координатора роботи з проведення молекулярно-генетичних досліджень коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Сформувати бригади для екстракції РНК з матеріалу для проведення лабораторних досліджень коронавірусної інфекції, викликаної вірусом  SARS-CoV-2.

 

2.

 

Наказ

16.04.2020

№ 28

Про призначення комісії з розслідування нещасного випадку/ гострого професійного захворювання (отруєння)

Відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 337, призначити комісію з розслідування нещасного випадку / гострого професійного захворювання (отруєння), що стався 27.03.2020 року з виконувачем обов’язків завідувача Олешківського міськміжрайонного відділу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

3.

 

Наказ

22.04.2020

№ 29

Про внесення змін до наказу від 01.08.2016 року № 61 «Про тендерний комітет  ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

З метою організації та проведення у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів державного бюджету України, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VІІІ (в новій редакції), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» та у зв’язку з виробничою необхідністю, внести зміни до додатку 1 наказу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.08.2016 року № 61(зі змінами від  20.03.2017  № 12, від 01.12.2017 № 56, від 08.10.2018 № 61, від 05.08.2019 № 57)  «Про тендерний комітет ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».  

 

4.

 

Наказ

23.04.2020

№ 30

Про покладання функцій Уповноваженої замовником особи за організацію та проведення спрощених закупівель

Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України від 25.12.2015 № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі» у редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», для організації та проведення спрощених закупівель для протреб ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», а також підготовки і розміщення документів та інформації, передбаченої вищенаведеним Законом, до введення до штатного розпису ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» окремої посади, на яку буде покладено обов’язки виконання функцій Уповноваженої особи, тимчасово покласти на в.о. головного бухгалтера, секретаря тендерного комітету ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» функції Уповноваженої замовником особи за організацію та проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг для потреб ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

5.

 

Наказ

24.04.2020

№ 31

Про продовження терміну розслідування  нещасного випадку/ гострого професійного захворювання (отруєння)

Відповідно до п.30 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 337, продовжити термін розслідування нещасного випадку/гострого професійного захворювання (отруєння), що стався з в.о.завідувача Олешківського міськміжрайонного відділу ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» до одержання необхідних матеріалів.

 

2020-05-19