Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за квітень 2021 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

01.04.2021

№ 25

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», наказу Державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України») від 18.03.2021 № 21 «Про утворення об’єктової комісії з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердити План реагування на надзвичайні ситуації у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та відокремлених структурних підрозділах. Попередній наказ втратив чинність.   

 

2.

 

Наказ

07.04.2021

№ 26

Про посилення протиепідемічних заходів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09  грудня  2020  року

№ 1236 «Про встановлення карантинних та запровадження обмежувальних протиепідемічних   заходів  з   метою запобігання поширенню на території України гострої      респіраторної      хвороби     COVID-19,    спричиненої      орона вірусом

SARS-CoV-2» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року № 230), у зв’язку з різким ростом захворюваності на COVID-19 у лікувально-профілактичних закладах Херсонської області, з метою забезпечення сталого функціонування ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених   структурних   підрозділів, на  період дії  адаптивного карантину до

30 квітня 2021 року, посилити контроль за дотриманням протиепідемічного режиму, санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом в адміністративних будівлях.

 

3.

 

Наказ

16.04.2021

№ 27

Про створення штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій в ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

На підставі вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» № 2245-ІІІ від 26.04.2014 року, Кодексу цивільного захисту населення № 5403-VІ від 17.03.2021 року та у зв’язку з рухом кадрів, поновити склад штабу з ліквідації надзвичайної ситуації для організації виконаних робіт з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій рівня «А» в ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». Попередній наказ втратив чинність.

 

4.

 

Наказ

28.04.2021

№ 28

Про затвердження Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативних документів та методичних рекомендацій, затвердити Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», розроблене на основі Положення про облікову політику МОЗ України із застосуванням єдиних підходів до облікової політики. Попередній наказ втратив чинність.

 

2021-05-13 дата останньої зміни 2021-05-17