Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за січень 2019 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

02.01.2019

№ 1

Про створення комісії для оцінки нерухомого майна

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінетк Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» від 10 серпня 1995 року № 629 зі змінами та доповненнями, затвердити склад комісії для оцінки нерухомого майна, що перебуває на балансі  Державної Установи «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України)  та передбачається до здачі в оренду. 

 

2.

 

Наказ

02.01.2019

№ 2

Про облікову політику ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» на 2019 рік

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2019 році, ведення бухгалтерського обліку в установі покласти на відділ бухгалтерського обліку установи на чолі з виконувачем обов’язків головного бухгалтера.

 

3.

 

Наказ

16.01.2019

№ 3

Про створення постійно діючої комісії для огладу та введення в експлуатацію основних засобів

З метою забезпечення господарської діяльності ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», керуючись підпунктом 4 пункту 1, розділу ІІ наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження типових форм обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх списання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за № 1336/29466 та у зв’язку з кадровими змінами, створити постійно діючу комісію для огляду та введення в експлуатацію основних засобів.

 

4.

 

Наказ

14.01.2019

№ 4

Про затвердження складу комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

та його структурних підрозділів

У зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та згідно вимог наказу МОЗ СРСР від 28.02.1986 № 288 «Про порядок отримання, прийняття, зберігання та видачі етилового спирту», затвердити склад комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та його структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку спирту та надавати інвентаризаційний опис до відділу бухгалтерського обліку ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

5.

 

Наказ

16..01.2019

№ 5

Про склад комісій для здійснення робіт з прекурсорами

У відповідності до статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекрсори», наказу МОЗ України від 22.02.2013  № 16 «Про допуск до робіт з прекурсорами», для здійснення робіт з прекурсорами та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій з інвентаризації та обліку прекрсорів та порожніх ампул з-під використаних прекурсорів ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку прекурсорів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділах.

 

6.

 

Наказ

16.01.2019

№ 6

Про склад постійно діючої інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках, а також відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим у Міністертсві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, а також у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад постійно діючої інвентаризаційної комісії ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділів.

 

7.

 

Наказ

17.01.2019

№ 7

Про склад комісій по списанню основних засобів

На виконання п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» (зі змінами)», з метою встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, для оформлення необхідних документів на списання майна згідно цього Порядку, а також у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій по списанню основних засобів ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділів.

 

8.

 

Наказ

17.01.2019

№ 8

Про склад комісій по списанню матеріальних цінностей

З метою визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій по списанню матеріальних цінностей ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділів.

 

9.

 

Наказ

17.01.2019

№ 9

Про результати атестації робочих місць за умовами праці

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року 442 «Про атестацію робочих місць», «Інструкції по проведенню атестації робочих місць в установах охорони здоров’я та установ соціального забезпечення», затвердженої заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці від 05.05.1995 № 06-1544 і МОЗ України від 17.05.1995 № 5.05.08-370), у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділах проведена атестація робочих місць за умовами праці. На підставі наданих матеріалів для підтвердження права працівників на пільги та компенсації, передбачені законодавством, затвердити Перелік робочих місць за умовами праці працівникам, яких підтверджено право на пільги та компенсації. Забезпечити збереження матеріалів атестації.

 

2019-02-14