Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за січень 2021 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

04.01.2021

№ 1

Про розподіл обов’язків між керівництвом державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

З метою підвищення ефективності управління державною установою «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»), контролю за якістю роботи відокремлених структурних підрозділів установи, надання їм методичної та практичної допомоги, відповідно до Статуту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та у зв’язку з кадровими змінами, затвердити розподіл обов’язків між керівництвом ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». Попередній наказ втратив чинність.

 

2.  

 

Наказ

04.01.2021
№ 2

Про визначення переліку посад та працівників для залучення до безпосередньої зайнятості на роботах з ліквідації наслідків поширення COVID-19 на території Херсонської області

З метою своєчасного лабораторного підтвердження методом ПЛР випадків захворювання на COVID-19 в Херсонській області, проведення епідеміологічного розслідування усіх випадків захворювання на COVID-19 з відстеженням контактних осіб, ведення обліку та звітності, здійснення обміну даними про осіб, які підлягають самоізоляції, забезпечення участі в розслідування випадків професійного інфікування COVID-19 медичних працівників закладів охорони здоров’я області, здійснення консультування громадян з питань коронавірусної хвороби, перевезення працівників для виконання визначених робіт, враховуючи виробничу необхідність, визначити перелік посад та працівників для залучення до безпосередньої зайнятості на роботах з ліквідації наслідків поширення COVID-19 на території Херсонської області.

 

3.

 

Наказ

04.01.2021

№ 3

Про склад постійно діючої інвентаризаційної комісії

З метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках, а також відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим у Міністертсві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, а також у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад постійно діючої інвентаризаційної комісії ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділів. Попередні накази втратили чинність.

 

4.

 

Наказ

04.01.2021

№ 4

Про затвердження складу комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»

та її структурних підрозділів

У зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та згідно вимог наказу МОЗ СРСР від 28.02.1986 № 288 «Про порядок отримання, прийняття, зберігання та видачі етилового спирту», затвердити склад комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку спирту та надавати інвентаризаційний опис до відділу бухгалтерського обліку ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». Попередні накази втратили чинність.

 

5. 

 

Наказ

05.01.2021

№ 5

Про склад комісій по списанню основних засобів

На виконання п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» (зі змінами)», з метою встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, для оформлення необхідних документів на списання майна згідно цього Порядку, а також у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій по списанню основних засобів ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділів. Попередні накази втратили чинність.

 

6.

 

Наказ

06.01.2021

№ 6

Про склад комісій для здійснення робіт з прекурсорами

У відповідності до статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і рекурсорі», наказу МОЗ України від 22.02.2013  № 16 «Про допуск до робіт з прекурсорами», для здійснення робіт з прекурсорами та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій з інвентаризації та обліку рекурсорів та порожніх ампул з-під використаних прекурсорів ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку прекурсорів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділах. Попередній наказ втратив чинність.

 

7.

 

Наказ

06.01.2021

№ 7

Про створення комісії для оцінки нерухомого майна

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 10 серпня 1995 року № 629 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» та  у зв’язку з рухом кадрів у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісії для оцінки нерухомого майна, що перебуває на балансі   ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України  та передбачається до здачі в оренду.  Попередній наказ втратив чинність.

 

8.

 

Наказ

06.01.2021

№ 8

Про склад комісій по списанню матеріальних цінностей

З метою визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей та у зв’язку з кадровими змінами у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити склад комісій по списанню матеріальних цінностей ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремлених структурних підрозділів. Попередній наказ втратив чинність.

 

9.

 

Наказ

26.01.2021

№ 9

Про проведення службового розслідування

З метою об’єктивної перевірки фактів та з’ясування всіх обставин щодо видачі лабораторією особливо небезпечних інфекцій ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» результатів аналізів молекулярно-генетичного дослідження на COVID-19 хворої  з КНП  «Генічеська ЦРЛ» від 24.12.2020 № 369 та від 25.12.2020 № 3939, створити комісію з проведення службового розслідування, на підставі листа директора КНП «Генічеська ЦРЛ» від  25.01. 2021 року.

 

10.    

 

Наказ

29.01.2021

№ 10

Про впровадження нормативного документу

У зв’язку з виробничою необхідністю та введенням в дію ДСТУ 8842:2019 Олії Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості, завідувачу санітарно-гігієнічної лабораторії впровадити в практику роботи даний нормативний документ у лютому 2021 року.

 

11.

 

Наказ

29.01.2021

№ 11

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» та покладення обов’язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 № 1700-УІІ, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного  агентства  з питань  запобігання   корупції  17  березня   2020   року

№ 102/20, у зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2-13 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та рухом кадрів, а також з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України», затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». Попередній наказ втратив чинність.

 

2021-04-08