Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за січень 2022 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

Наказ

04.01.2022

№ 1

Про затвердження графіку особистого прийому громадян

З метою забезпечення ефективного та оперативного реагування на звернення громадян, покращення організації особистого прийому громадян у Державній установі «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ») відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та у зв’язку зі зміною структури та рухом кадрів, затвердити графік особистого прийому громадян у ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ». Вважати такими, що втратили чинність попередні накази 2020 року , 2021 року.  

 

2.  

 

Наказ

06.01.2022
№ 2

Про склад комісії для оцінки нерухомого майна

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 10 серпня 1995 року № 629 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» та  у зв’язку зі зміною структури та рухом кадрів у  ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ», затвердити склад комісії для оцінки нерухомого майна, що перебуває на балансі   ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ»  та передбачається до здачі в оренду.  Вважати таким, що втратив чинність попередній наказ 2021 року Державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі – ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України») . 

 

3.

 

Наказ

06.01.2022

№ 3

Про затвердження складу комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ»

 

У зв’язку зі зміною структури та рухом кадрів у ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» , відповідно до вимог наказу МОЗ СРСР від 28.02.1986 № 288 «Про порядок отримання, прийняття, зберігання та видачі етилового спирту», затвердити склад комісій з інвентаризації обліку спирту ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та її структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку спирту та надавати інвентаризаційний опис до відділу бухгалтерського обліку ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ». Вважати таким, що втратив чинність попередній наказ 2021 року ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України». 

 

4.

 

Наказ

06.01.2022

№ 4

Про розподіл обов’язків між керівництвом ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ»

З метою підвищення ефективності управління ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ», контролю за якістю роботи відокремлених структурних підрозділів установи, надання їм методичної та практичної допомоги, відповідно до Статуту ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ», та у зв’язку зі зміною структури та рухом кадрів, затвердити розподіл обов’язків між керівництвом ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ». Вважати таким, що втратив чинність попередній наказ 2021 року ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

5.

 

Наказ

06.01.2022

№ 5

Про затвердження Порядку взаємодії між ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремленими структурними підрозділами

З метою встановлення чіткої взаємодії між відокремленими структурними підрозділами ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» при виконанні покладених, згідно із законодавством України, завдань, затвердити Порядок взаємодії між ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремленими структурними підрозділами.

 

6.

Спільний з Депаратмен-том здоров’я ОДА

 

Наказ

11.01.2022

№ 15-н/6

Про проведення моніторингових візитів до мікробіологічних відділів лабораторій закладів охорони здоров’я

З метою забезпечення дотримання вимог біобезпеки в лабораторіях закладів охорони здоров’я, які працюють з мікроорганізмами ІІІ-ІV групи патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК, затвердити перелік закладів охорони здоров’я, які працюють з мікроорганізмами ІІІ-ІV групи патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК, та підлягають оцінці стану та біобезпеки. Керівникам закладів охорони здоров’я створити моніторингові групи для вивчення та оцінки стану біобезпеки в лабораторіях закладів охорони здоров’я, які працюють з мікроорганізмами ІІІ-ІV групи патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК  Моніторинговим групам провести оцінку стану біобезпеки в лабораторіях на відповідність вимогам державних санітарних правил. Вважати таким, що втратив чинність попередній спільний наказ Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» 2016 року.     

 

7.

 

Наказ

11.01.2022

№ 7

Про затвердження складу груп епідеміологічного, хімічного, радіологічного спостереження та контролю на базі відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», з метою підвищення готовності відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та у зв’язку з рухом кадрів, оновити та затвердити склад формувань цивільного захисту на базі відокремлених структурних підрозділів ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ». Вважати таким, що втратив чинність попередній наказ 2020 року ДУ  «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

8.

 

Наказ

19.01.2022

№ 8

Про склад комісій для здійснення робіт з прекурсорами

У відповідності зі статтею 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», наказом МОЗ України від 22.02.2013  № 16 «Про допуск до робіт із прекурсорами», для здійснення робіт з прекурсорами у ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та у зв’язку із рухом кадрів, затвердити склад комісій з інвентаризації та обліку прекурсорів та порожніх ампул з-під використаних прекурсорів ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених структурних підрозділів. Комісіям проводити щоквартальну інвентаризацію обліку прекурсорів у ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених структурних підрозділах, щодекадно складати акти про знищення порожніх ампул з-під прекурсорів. Вважати таким, що втратив чинність попередній наказ 2021 року ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України».

 

9.

Спільний з Департамен-

том здоров’я

ОДА

Наказ

19.01.2022
№ 60-н/9

Про організацію лабораторного обстеження населення на коронавірусну інфекцію COVID -19

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області від 18.01.2022 року № 1, сформувати бригади для прийому, реєстрації та екстракції РНК з матеріалу для проведення лабораторних досліджень інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2 у ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ». Вважати таким, що втратив чинність попередній спільний наказ 2021 року.

 

10.

Спільний з Депратамен-том здоров’я ОДА та Управлінням освіти і науки ОДА

Наказ

25.01.2022

№ 67-н/10/46

Про затвердження обласного Плану заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання наказу МОЗ України від 30 грудня 2021 року № 2922 «Про затвердження Плану заходів з реагування на спалах циркулюючого вакцино- спорідненого поліовірусу тип 2» та з метою подальшого попередження захворювань на поліомієліт, затвердити обласний План заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого  поліовірусу тип 2. Призначити регіонального координатора з проведення заходів імунізації у відповідь на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2.  

 

2022-04-05